วิดีโอสาธิตวิธีใช้

Download and paring android nowarranty movement
วิธีการติดตั้ง Electrolux Life APP และการจับคู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้า (โทรศัพท์ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์)
Download and paring android nowarranty
วิธีการติดตั้ง Electrolux Life APP และการจับคู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้า (โทรศัพท์ในระบบปฏิบัติการไอโอเอส)
How to save my favourite
วิธีบันทึกรายการโปรด (My Favorite)
Delay start
วิธีใช้ฟังก์ชันหน่วงเวลาเริ่มการทำงาน (Delay Start)
Remote control
วิธีใช้ Electrolux Life APP เพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจากระยะไกล
ซื้อสินค้า

    ซื้อจากร้านจำหน่าย