วิดีโอสาธิตวิธีใช้

วิธีการติดตั้ง Electrolux Life APP และการจับคู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้า (โทรศัพท์ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์)
วิธีการติดตั้ง Electrolux Life APP และการจับคู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้า (โทรศัพท์ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์)
วิธีการติดตั้ง Electrolux Life APP และการจับคู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้า (โทรศัพท์ในระบบปฏิบัติการไอโอเอส)
วิธีการติดตั้ง Electrolux Life APP และการจับคู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้า (โทรศัพท์ในระบบปฏิบัติการไอโอเอส)
วิธีบันทึกรายการโปรด (My Favorite)
วิธีบันทึกรายการโปรด (My Favorite)
วิธีใช้ฟังก์ชันหน่วงเวลาเริ่มการทำงาน (Delay Start)
วิธีใช้ฟังก์ชันหน่วงเวลาเริ่มการทำงาน (Delay Start)
วิธีใช้ Electrolux Life APP เพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจากระยะไกล
วิธีใช้ Electrolux Life APP เพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจากระยะไกล

ซื้อสินค้า

    ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

    02-7259000