การรับประกันสินค้า

ให้คุณสบายใจกับการใช้งานสินค้าอีเลคโทรลักซ์ ด้วยการรับประกันสินค้า โดยระยะเวลาในการรับประกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ดูระยะเวลาการรับประกันของสินค้าอีเลคโทรลักซ์แต่ละประเภทที่นี่

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า

relaxing-vacumm.jpg

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

ค้นหาเครื่องใช้ไฟฟ้า