ข้อตกลงและเงื่อนไขการขาย

1. เงื่อนไขการขายทั่วไป


1.1 การลงทะเบียนและการจัดทำข้อตกลง

ก) เงื่อนไขและข้อกำหนดบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอขาย และไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างคุณกับบริษัทจนกว่าเราจะส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของคุณ

ข) สำหรับการส่งคำสั่งซื้อ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามกระบวนการซื้อขายออนไลน์บนเว็บไซต์นี้ หลังจากนั้น คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อ ถือว่าเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อย

) คำสั่งซื้อถือว่าเป็นที่ยอมรับแล้ว เมื่อเราจัดส่งสินค้าที่คุณสั่งซื้อไปตามที่อยู่ที่คุณแจ้งไว้ หากคำสั่งซื้อของคุณประกอบด้วยสินค้าหลายชิ้น อาจมีการจัดส่งหลายครั้ง ซึ่งการจัดส่งที่สมบูรณ์แต่ละครั้งจะหมายถึงว่า คำสั่งซื้อนั้นได้รับการยอมรับแล้ว 

1.2 ราคาและการชำระเงิน

แม้ว่าเราจะพยายามจัดทำรายละเอียด คำอธิบาย และราคาที่ถูกต้องบนเว็บไซต์แล้ว แต่ก็อาจเกิดความผิดพลาดได้ หากเราพบข้อผิดพลาดในส่วนของราคาสินค้าที่คุณสั่งซื้อ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด และให้คุณตัดสินใจว่าจะยืนยันคำสั่งซื้อของคุณด้วยราคาที่ถูกต้อง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวถูกยกเลิก หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนการจัดส่งสินค้า และคุณชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนทั้งหมด โดยอ้างอิงตามนโนบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด

ก) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้วสำหรับสกุลเงินไทยบาท ค่าขนส่ง (ถ้ามี) จะถูกคำนวณเพิ่มจากราคาสินค้า ค่าขนส่งดังกล่าวจะแสดงอย่างชัดเจนและรวมใน "ราคาสุดท้าย"

) ไม่มีข้อภาระผูกพันในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณหากราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง (แม้ว่าเราจะได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วก็ตาม)

) คุณสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินของเราที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ 


2. คำสั่งซื้อ


2.1. คำสั่งซื้อไม่ถูกต้อง

หากคุณพบข้อผิดพลาดในคำสั่งซื้อหลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อ คุณไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองบนเว็บไซต์ได้ กรุณาติดต่อทางอีเมล customercarethai@electrolux.com ทั้งนี้โปรดเตรียมหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณเพื่อแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการต่อ สำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ และทำการซื้อใหม่ได้


2.2 การยกเลิกคำสั่งซื้อ ในกรณีที่ยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว คุณไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้เองโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร


หากคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลที่สมควร โปรดติดต่อทางอีเมล customercarethai@electrolux.com เพื่อดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ และโปรดเตรียมหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณไว้

2.3 คำสั่งซื้อของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากเข้าเงื่อนไขตามรายการดังต่อไปนี้:

  • ในกรณีที่ทางบริษัทฯ พยายามจัดส่งสินค้า 5 ครั้งและไม่สามารถส่งสินค้าให้คุณได้ 
  • รายการที่คุณสั่งซื้อไม่มีในสต็อก   
  • การชำระเงินไม่สำเร็จ (ยกเว้น บริการชำระเงินปลายทาง) 
  • การผิดพลาดของข้อมูลราคาและรายละเอียดไม่ถูกต้อง ก่อนที่บริษัทจะแจ้งการรับคำสั่งซื้อและยืนยันการจัดส่งให้แก่ลูกค้า บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ


3. การชำระเงิน


3.1 การชำระเงิน จำกัดเฉพาะช่องทางการชำระเงินต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนดให้บนเว็บไซต์นี้ รวมทั้งการรับชำระเงินปลายทาง (COD), บัตรชำระเงินหลัก, การผ่อนชำระและบัตรกำนัล


อีเลคโทรลักซ์รับชำระผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตหลากหลาย การชำระเงินจะดำเนินการผ่านช่องทางชำระเงินที่ปลอดภัย อีเลคโทรลักซ์อาจเปลี่ยนแปลงบัตรและธนาคารที่อีเลคโทรลักซ์เสนอ

3.2 ในระหว่างการชำระเงิน อีเลคโทรลักซ์อำนวยความสะดวกการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตเฉพาะธนาคารที่กำหนด

โดยเมื่อลูกค้าเลือกการผ่อนชำระ ลูกค้าจะสามารถเลือกธนาคาร ยอดผ่อนชำระรายเดือน และจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระ

TH-TH-new installment image-1312.jpg


4. การจัดส่ง


4.1 คำสั่งซื้อของคุณจะถูกดำเนินการตามวันจัดส่งสินค้าที่คาดการณ์ไว้ (และช่วงเวลา ถ้ามี) ณ ที่อยู่จัดส่งที่คุณแจ้งในคำสั่งซื้อ หากระบุข้อมูล “ที่อยู่การจัดส่ง” ไม่ครบถ้วน อาจส่งผลทำให้การจัดส่งล่าช้าได้

4.2 สินค้าที่ถูกส่งซื้อจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่คุณระบุไว้ในคำสั่งซื้อ

เมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้ว คำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งภายใน 2-6 วัน สำหรับที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และภายใน 7-10 วันสำหรับพื้นที่อื่นๆ การจัดส่งในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายหรือช่วงที่มีการสั่งซื้อมาก อาจมีความล่าช้าในการจัดส่งเนื่องจากปริมาณของคำสั่งซื้อที่เราต้องดำเนินการมีมาก

4.3 คุณจะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

ทั้งนี้ ตามขอบเขตของกฎหมายแล้ว เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียอันเนื่องจากการส่งล่าช้า

4.4 คุณสามารถเลื่อนการจัดส่งได้ตามเงื่อนไขและคุณสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-725-9000 เพื่อจัดการเลื่อนส่งสินค้าได้ ทั้งนี้่ไม่สามารถใช้ได้กับคำสั่งซื้อที่เลือกการชำระเงินแบบปลายทาง
รายละเอียดเงื่อนไขการเลื่อนจัดส่งสินค้า


1. กรณีสินค้าที่มีการติดตั้ง : คุณสามารถเลื่อนการจัดส่งได้ 15 วันนับจากวันที่ได้รับยืนยันคำสั่งซื้อ

2. กรณีสินค้าที่ไม่มีการติดตั้ง : คุณสามารถเลื่อนการจัดส่งได้ 7 วันนับจากวันที่ได้รับยืนยันคำสั่งซื้อ


4.5 เมื่อมีการจัดส่งแล้ว คุณจะต้องลงชื่ออนุมัติการจัดส่ง หากมีข้อผิดพลาด ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดกับสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล customercarethai@electrolux.com เราพร้อมอำนวยความสะดวกให้คุณอย่างเต็มที่

4.6 การจัดส่งจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์มาตรฐานของทางบริษัทฯ

ถ้าลูกค้าขอให้ใช้บรรจุภัณฑ์อื่นโดยเฉพาะเจาะจงลูกค้าตกลงชำระเงินส่วนเกินตามจริง

4.7 หากการจัดส่งหรือการรับมอบสินค้าล่าช้าเนื่องจากคุณปฏิเสธไม่ยอมรับมอบสินค้าที่จัดส่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือคุณยังไม่รับมอบสินค้าหรือการจัดส่งจากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า บริษัทอาจดำเนินการใด ๆ ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อต่อไปนี้ (โดยไม่ส่งผลต่อสิทธิ์หรือการแก้ไขใด ๆ)

ก) คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามสมควร หรือ

ข) ไม่จัดส่งหรือยกเลิกการจัดส่ง และบริษัทจะแจ้งให้คุณทราบทันทีเกี่ยวกับการยกเลิกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะคืนเงินให้คุณหรือคืนให้บริษัทบัตรเครดิต หรือเข้าบัตรเดบิตของคุณตามจำนวนเงินที่คุณชำระภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยมีการหักค่าดำเนินการ (รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่ง และคืนสินค้า และเงินวางประกันตามที่กำหนด)


4.8 อีเลคโทรลักซ์จะดำเนินการจัดส่งสินค้าสำหรับการซื้อแต่ละครั้งในพื้นที่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยเท่านั้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ไม่รวมพื้นที่นอกเขตให้บริการ อาทิเช่น พื้นที่หมู่เกาะต่างๆของประเทศไทย ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างนี้เพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่อีเลคโทรลักซ์จะแจ้งลูกค้าเพื่อขออนุมัติและความยินยอมชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก่อนดำเนินการจัดส่งทุกครั้ง


5. การติดตั้ง


5.1 เราให้บริการติดตั้งฟรีพร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานในการติดตั้ง

กรณีที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่มีให้ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าส่วนเกินตามจริง ซึ่งเราให้บริการจัดส่งสินค้า พร้อมติดตั้งในวันเดียวกันตามที่ระบุในคำสั่งซื้อ

5.2 สำหรับการติดตั้งสามารถให้บริการระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องสำรองคิวล่วงหน้าและขึ้นอยู่กับปริมาณคิว ณ วันและเวลานั้น กรุณาติดต่อทางอีเมล customercarethai@electrolux.com เพื่อเปลี่ยนเวลานัดหมายตามความสะดวกของคุณ

5.3 การบริการติตตั้งเป็นไปตามการติดตั้งสินค้าพื้นฐาน ไม่รวมถึงงานเจาะผนังหรือตู้ หรืองานไม้เพิ่มเติมใดๆ


6. นโยบายการเปลี่ยน คืนสินค้าและการคืนเงิน


6.1 คุณสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า

ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อหรือสินค้ามีปัญหาเท่านั้น และสินค้าดังกล่าวต้องไม่ผ่านการใช้งานโดยต้องอยู่ในสภาพที่ขายต่อได้ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ต้องไม่ฉีกขาดหรือเสียหาย คุณสามารถติดต่อทางอีเมล customercarethai@electrolux.com เพื่อแจ้งความประสงค์

ทั้งนี้ การคืนสินค้านั้น หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีผลบังคับใช้เหนือข้อตกลงและเงื่อนไขที่ “บริษัท” กำหนดไว้


6.2 กรณีการเปลี่ยน/คืนสินค้า ทางบริษัทฯ จะต้องทำการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณีและจะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งผลการพิจารณา หากสอดคล้องกับเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะทำการนัดหมายเพื่อส่งสินค้าใหม่หรือเปลี่ยนคืนทันที

6.3 คุณจะต้องคืนสินค้าให้กับบริษัทตามเงื่อนไขที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตอนที่คุณได้รับสินค้า

หากสินค้าที่ส่งคืนให้กับบริษัทไม่อยู่ในสภาพที่ดี หรือขายต่อได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธสินค้าที่ส่งคืนนั้น และจะส่งสินค้ากลับให้คุณ

6.4 การส่งสินค้าคืนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถติดต่อแจ้งรายละเอียดกับทางอีเมล customercarethai@electrolux.com เพื่อแจ้งความประสงค์ ทั้งนี้โปรดเตรียมหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณเพื่อแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการต่อ

) สินค้าชิ้นเล็กที่ไม่มีการติดตั้ง : ผู้ให้บริการจัดส่งเคอร์รี่ (Kerry) ที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อรับสินค้าตามที่อยู่ในคำสั่งซื้อ  

) สินค้าที่่มีการติดตั้ง : เจ้าหน้าที่อีเลคโทรลักซ์จะทำการนัดกับคุณเพื่อรับสินค้ากลับ 


6.5 หากสอดคล้องกับเงื่อนไข บริษัทจะคืนเงินตามจำนวนกลับเข้าบัญชีของคุณ

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละวิธีการชำระเงินตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การคืนเงินนับจากวันที่บริษัทได้รับสินค้าคืนและสอดคล้องตามนโยบายเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

D2C-payment-TH.jpg


6.6 ในบางกรณี นโยบายชำระเงิน/ การยกเลิก และการคืนเงินสำหรับสินค้าบางตัวอาจแตกต่างจากเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ในกรณีดังกล่าว จะมีการระบุเงื่อนไขพิเศษในรายละเอียดสินค้า


7. สินค้าที่เสียหาย


7.1 หากสินค้าที่คุณได้รับมีรอยตำหนิหรือมีปัญหา กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ ชื่อ และที่อยู่ รวมถึงรายละเอียดสินค้าและเหตุผลที่ต้องส่งคืน รวมถึงแจ้งรายละเอียดว่าต้องการให้เราคืนเงินหรือต้องการเปลี่ยนสินค้า 

7.2 เมื่อคุณรับมอบสินค้าแล้ว คุณจะต้องตรวจสอบสินค้าและคุณจะได้รับแจ้งสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้าหรือการรับเงินคืน (ถ้ามี) ผ่านทางอีเมล์โดยเร็วที่สุด

7.3 หากสินค้าที่ส่งคืนไม่มีตำหนิ หรือปัญหา บริษัทอาจตัดสินใจไม่ซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ และ/หรืออาจขอให้คุณรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและค่าซ่อมตามที่เห็นสมควรกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายมาตรฐาน และหักค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตหรือเดบิตของคุณ หรือตามรายละเอียดการชำระเงินที่คุณระบุไว้ตอนที่คุณส่งคำสั่งซื้อตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะไม่มีการรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทางอีเมล customercarethai@electrolux.com


8. การปฏิเสธความรับผิดชอบ


8.1 ในกรณีที่มีการทุจริต หรือพยายามหลอกลวง เราสามารถปิดบัญชีของคุณได้ และ/หรือใช้สิทธิ์ที่เราพึงมีกับคุณได้

8.2 เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย การขโมย หรือการใช้คูปองของขวัญหรือคูปองส่งเสริมการขายโดยไม่ได้รับอนุญาต 

8.3 บริษัทอาจระงับหรือยกเลิกคูปองที่ออกให้ตามที่เห็นสมควร และไม่ขอรับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการระงับหรือยกเลิกคูปองดังกล่าว

8.4 สำหรับเงื่อนไขการใช้คูปองส่งเสริมการขาย

ในบางกรณี บริษัทอาจแจกคูปองส่งเสริมการขายที่นำมาใช้กับเว็บไซต์นี้ได้เท่านั้น โดยบริษัทจะส่งคูปองให้กับคุณผ่านทางอีเมล์ หรือไปรษณีย์

) คูปองส่งเสริมการขายสามารถนำมาใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในคูปอง และสามารถใช้ได้ครั้งเดียว และไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่งเสริมการขายอื่น หรือส่วนลดอื่นได้

) หากคำสั่งซื้อของคุณมีมูลค่าน้อยกว่าคูปองส่งเสริมการขาย จะไม่มีการคืนเงินหรือคืนเครดิตที่เหลือให้กับคุณ  

) คูปองส่งเสริมการขายไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้  

) หากคูปองส่งเสริมการขายมีมูลค่าไม่เพียงพอต่อคำสั่งซื้อของคุณ คุณอาจใช้วิธีการชำระเงินวิธีใดวิธีหนึ่งที่บริษัทยอมรับเพื่อชำระส่วนที่เหลือ 

 

compare channel adviser image
ซื้อสินค้า

    ซื้อจากร้านจำหน่าย