คุณลูกค้าสามารถทำรายการ แจ้งขอรับบริการต่างๆผ่านช่องทางนี้ ได้ด้วยตนเอง
อาทิเช่น ขอรับบริการแจ้งซ่อม แจ้งนัดติดตั้ง บริการล้างเครื่องซักผ้า บริการล้างเครื่องปรับอากาศ
เพียงท่านทำการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วกดส่ง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายและแจ้งรายละเอียดต่อไป

 

หมายเหตุ เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามการรับประกันมาตรฐานของบริษัทฯ คุณลูกค้าสามารถสอบถามและตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่ติดต่อกลับลูกค้าได้

คุณลูกค้าสามารถทำรายการ แจ้งขอรับบริการต่างๆผ่านช่องทางนี้ ได้ด้วยตนเอง
อาทิเช่น ขอรับบริการแจ้งซ่อม แจ้งนัดติดตั้ง บริการล้างเครื่องซักผ้า บริการล้างเครื่องปรับอากาศ
เพียงท่านทำการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วกดส่ง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายและแจ้งรายละเอียดต่อไป

 

หมายเหตุ เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามการรับประกันมาตรฐานของบริษัทฯ คุณลูกค้าสามารถสอบถามและตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่ติดต่อกลับลูกค้าได้

compare channel adviser image
ซื้อสินค้า

    ซื้อจากร้านจำหน่าย