HeaderImg_Kitchen_LRG_1.jpg

ตอบทุกความต้องการ เพื่อชีวิตคุณภาพ

taste-bg-m4.jpg taste-bg-m4.jpg
care-bg-m4.jpg care-bg-m4.jpg
well-being-bg-m4.jpg well-being-bg-m4.jpg

พันธกิจของอีเลคโทรลักซ์

for-the-better.jpg

เพื่อสิ่งที่ดีกว่า

มากกว่า 1 ใน 3 ของผลิตภัณฑ์อีเลคโทรลักซ์

ถูกคิดค้นมาเพื่อประหยัดพลังงานและประหยัดน้า

the-electrolux-story.jpg

ความเป็นมาของอีเลคโทรลักซ์

กว่า 100 ปีแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

อีเลคโทรลักซ์มุ่งหวังให้ทุกการออกแบบ เป็นส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณให้ดีขึ้นในทุกด้าน

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

ค้นหาเครื่องใช้ไฟฟ้า