ตัวกรอง
ลบรายการสินค้า

24 ผลิตภัณฑ์
ตัวกรอง
ค่าเริ่มต้น
คะแนนสูงไปต่ำ
ราคาสูงไปต่ำ
ราคาต่ำไปสูง
 • ลดราคาพิเศษ
  ใหม่

  ฿ 45,990.00 ฿ 49,990.00 (รวมภาษี)

  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 10 เดือน
  อ่านเพิ่ม
  • TasteLockAuto คงคุณค่าวิตามินซีได้นาน 7 วัน*
   • TasteSealPlus คงคุณค่าโปรตีนในเนื้อสัตว์ได้ 98%*
   • TasteGuard Ioniser ขจัดเชื้อแบคทีเรียได้ 99.9%*
  เพิ่มเติม
  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 10 เดือน
  อ่านเพิ่ม

  ฿ 45,990.00 ฿ 49,990.00 (รวมภาษี)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ลดราคาพิเศษ
  ใหม่

  ฿ 37,990.00 ฿ 41,990.00 (รวมภาษี)

  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 10 เดือน
  อ่านเพิ่ม
  • TasteLockAuto คงคุณค่าวิตามินซีได้นาน 7 วัน*
   • TasteSealPlus คงคุณค่าโปรตีนในเนื้อสัตว์ได้ 98%*
   • TasteGuard Ioniser ขจัดเชื้อแบคทีเรียได้ 99.9%*
  เพิ่มเติม
  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 10 เดือน
  อ่านเพิ่ม

  ฿ 37,990.00 ฿ 41,990.00 (รวมภาษี)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ลดราคาพิเศษ
  ใหม่

  ฿ 32,990.00 ฿ 40,990.00 (รวมภาษี)

  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 10 เดือน
  อ่านเพิ่ม
  • NutriFresh คอมเพรสเซอร์แบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงาน
   • TasteLock คงความสดใหม่ให้กับผักและผลไม้
   • EvenTemp ลดความผันผวนของอุณหภูมิภายในตู้เย็น
  เพิ่มเติม
  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 10 เดือน
  อ่านเพิ่ม

  ฿ 32,990.00 ฿ 40,990.00 (รวมภาษี)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ลดราคาพิเศษ

  ฿ 38,990.00 ฿ 45,990.00 (รวมภาษี)

  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 10 เดือน
  อ่านเพิ่ม
  • NutriFresh คอมเพรสเซอร์แบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงาน
   • TasteLock คงความสดใหม่และอร่อยให้กับผัก
   • WaterStream กดน้ำเย็นชื่นใจ ได้จากประตูตู้เย็น
  เพิ่มเติม
  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 10 เดือน
  อ่านเพิ่ม

  ฿ 38,990.00 ฿ 45,990.00 (รวมภาษี)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ลดราคาพิเศษ

  ฿ 31,990.00 ฿ 38,990.00 (รวมภาษี)

  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 10 เดือน
  อ่านเพิ่ม
  • NutriFresh คอมเพรสเซอร์แบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงาน
   • TasteLock คงความสดใหม่และอร่อยให้กับผัก
   • WaterStream กดน้ำเย็นชื่นใจ ได้จากประตูตู้เย็น
  เพิ่มเติม
  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 10 เดือน
  อ่านเพิ่ม

  ฿ 31,990.00 ฿ 38,990.00 (รวมภาษี)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ลดราคาพิเศษ

  ฿ 21,990.00 ฿ 25,990.00 (รวมภาษี)

  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 10 เดือน
  อ่านเพิ่ม
  • TasteLockPlus คงความสดใหม่ให้ผักและผลไม้ยาวนานถึง 7 วัน*
   • EvenTemp ลดความผันผวนของอุณหภูมิภายในตู้เย็น
   • ChillRoom อุณหภูมิพอเหมาะสำหรับแช่เนื้อสัตว์ ชีส และขนม
  เพิ่มเติม
  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 10 เดือน
  อ่านเพิ่ม

  ฿ 21,990.00 ฿ 25,990.00 (รวมภาษี)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ลดราคาพิเศษ

  ฿ 17,490.00 ฿ 21,990.00 (รวมภาษี)

  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 6 เดือน
  อ่านเพิ่ม
  • TasteLockPlus คงความสดใหม่ให้ผักและผลไม้ยาวนานถึง 7 วัน*
   • EvenTemp ลดความผันผวนของอุณหภูมิภายในตู้เย็น
   • ChillRoom อุณหภูมิพอเหมาะสำหรับแช่เนื้อสัตว์ ชีส และขนม
  เพิ่มเติม
  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 6 เดือน
  อ่านเพิ่ม

  ฿ 17,490.00 ฿ 21,990.00 (รวมภาษี)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ลดราคาพิเศษ

  ฿ 17,490.00 ฿ 21,990.00 (รวมภาษี)

  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 6 เดือน
  อ่านเพิ่ม
  • TasteLockPlus คงความสดใหม่ให้ผักและผลไม้ยาวนานถึง 7 วัน*
   • EvenTemp ลดความผันผวนของอุณหภูมิภายในตู้เย็น
   • ChillRoom อุณหภูมิพอเหมาะสำหรับแช่เนื้อสัตว์ ชีส และขนม
  เพิ่มเติม
  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 6 เดือน
  อ่านเพิ่ม

  ฿ 17,490.00 ฿ 21,990.00 (รวมภาษี)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ลดราคาพิเศษ

  ฿ 15,590.00 ฿ 17,790.00 (รวมภาษี)

  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 6 เดือน
  อ่านเพิ่ม
  • TasteSeal รักษาความสดใหม่ให้เนื้อปลานาน 7วัน* โดยไม่ต้องแช่แข็ง
   • WaterStream กดน้ำเย็นชื่นใจ ได้จากประตูตู้เย็น
   • TasteLockAuto คงความสดใหม่ให้กับผัก ได้นานถึง 7 วัน*
  เพิ่มเติม
  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 6 เดือน
  อ่านเพิ่ม

  ฿ 15,590.00 ฿ 17,790.00 (รวมภาษี)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ลดราคาพิเศษ

  ฿ 14,990.00 ฿ 16,990.00 (รวมภาษี)

  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 6 เดือน
  อ่านเพิ่ม
  • TasteSeal รักษาความสดใหม่ให้เนื้อปลานาน 7วัน* โดยไม่ต้องแช่แข็ง
   • TasteLockAuto คงความสดใหม่ให้กับผัก ได้นานถึง 7 วัน*
   • EvenTemp ลดความผันผวนของอุณหภูมิภายในตู้เย็น
  เพิ่มเติม
  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 6 เดือน
  อ่านเพิ่ม

  ฿ 14,990.00 ฿ 16,990.00 (รวมภาษี)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ลดราคาพิเศษ

  ฿ 21,990.00 ฿ 26,990.00 (รวมภาษี)

  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 10 เดือน
  อ่านเพิ่ม
  • TasteLockPlus คงความสดใหม่ให้ผักและผลไม้ยาวนานถึง 7 วัน*
   • EvenTemp ลดความผันผวนของอุณหภูมิภายในตู้เย็น
   • พื้นที่ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่ เก็บอาหารได้จุใจ
  เพิ่มเติม
  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 10 เดือน
  อ่านเพิ่ม

  ฿ 21,990.00 ฿ 26,990.00 (รวมภาษี)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ลดราคาพิเศษ

  ฿ 17,490.00 ฿ 21,990.00 (รวมภาษี)

  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 6 เดือน
  อ่านเพิ่ม
  • TasteLockPlus คงความสดใหม่ให้ผักและผลไม้ยาวนานถึง 7 วัน*
   • EvenTemp ลดความผันผวนของอุณหภูมิภายในตู้เย็น
   • ChillRoom อุณหภูมิพอเหมาะสำหรับแช่เนื้อสัตว์ ชีส และขนม
  เพิ่มเติม
  ผ่อน
  0%
  สูงสุด 6 เดือน
  อ่านเพิ่ม

  ฿ 17,490.00 ฿ 21,990.00 (รวมภาษี)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
แสดง 12 จาก 24 รายการสินค้า
ดูเพิ่มเติม
empty item icon

ขออภัย ไม่พบผลิตภัณฑ์ที่ค้นหา

กรุณาลองลบข้อความในช่องค้นหาตัวกรอง และลองใหม่อีกครั้ง

ตู้เย็นนับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวที่สำคัญชิ้นหนึ่ง สามารถช่วยเก็บรักษาอาหารสด สะอาดปราศจากเชื้อแบคทีเรียและทำให้เครื่องดื่มหรือขนมเย็นชื่นใจ

หากต้องการเลือกซื้อตู้เย็น ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ ขนาดตู้ ชนิด และฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ

เลือกขนาดเย็นให้เหมาะกับการใช้งาน

สิ่งสำคัญในการเลือกซื้อตู้เย็นใหม่ของคุณอีกอย่างหนึ่งคือ ขนาดของตู้เย็นที่มีให้เลือกในท้องตลาดมากมาย ทั้ง แบบมินิบาร์ขนาดเล็ก แบบ 2 ประตู หรือ 3 ประตู

จำนวนสมาชิกเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง ว่าต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บอาหารมากเท่าไหร่ จึงเพียงพอกับสสมาชิกในบ้าน โดยข้อมูลด้านล่างคือข้อแนะนำสำหรับการคำนวณขนาดของตู้เย็นโดยประมาณ :

 • 1-2 คน : 200-380 ลิตร

 • 3-4 คน : 350-530 ลิตร

 • 5 คนขึ้นไป : 450 ลิตร

อย่างไรก็ดีควรคำนึงถึงพื้นที่เผื่อไว้ในกรณีที่มีเพื่อนๆ มาเยี่ยมบ้าน หรือเตรียมล่วงหน้ากรณีอาจจะมีสมาชิกที่เพิ่มขึ้นในปีต่อไป เราจึงแนะนำให้ซื้อตู้เย็นที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย

ดูคำแนะนำ การเลือกซื้อตู้เย็น

เลือกชนิดของตู้เย็น

ตู้เย็นนั้นมีหลายประเภท อาทิ :

 • ตู้เย็น Side by side : ตู้เย็น ช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นจะแบ่งด้านเปิดของประตูกัน จึงทำให้มีพื้นที่สำหรับช่องแช่แข็งเพิ่มขึ้น

 • ตู้เย็นเฟรนช์ดอร์ : มีหลายการออกแบบให้เลือก โดยปกติแล้วจะมีตู้แช่เย็นอยู่ 2 ประตูด้านบน และมีช่องแช่แข็งที่ด้านล่างของตู้

 • ตู้เย็นช่องแช่แข็งด้านบน : มีช่องแช่แข็งบริเวณด้านบนของตู้

 • ตู้เย็นช่องแช่แข็งด้านล่าง : มีช่องแช่แข็งที่ด้านล่างของตู้ จึงทำให้พื้นที่แช่เย็นด้านบนสามารถหยิบอาหารออกจากชั้นวางได้สะดวก

ปัจจัยอื่นๆ ที่ควรพิจารณาในการเลือกซื้อตู้เย็น

 • การติดตั้ง : การติดตั้งของตู้เย็นในรุ่นที่ต้องมีการเชื่อมต่อกับท่อน้ำอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และควรคำนึงถึงพื้นที่ว่าสามารถการเข้าถึงท่อน้ำได้สะดวกหรือไม่

 • ความประหยัดพลังงาน : ตรวจสอบค่าความประหยัดไฟของตู้เย็น จะช่วยให้คุณลดค่าไฟลงและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เลือกตู้เย็นอีเลคโทรลักซ์รุ่นที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ตู้เย็นอีเลคโทรลักซ์มีรุ่นต่างๆ และฟังก์ชั่นมากมาย อาทิ NutriFresh อินเวอร์เตอร์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน, QuickChill และ QuickFreeze ที่ช่วยรักษาความสดใหม่ให้กับอาหาร และ TasteGuard ที่ช่วยรักษาสุขอนามัยที่ดีภายในตู้เย็น

อีเลคโทรลักซ์คือผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก ได้มาตรฐานสูง ประหยัดพลังงาน และใช้งานได้อย่างปลอดภัย

เลือกซื้อตู้เย็นอีเลคโทรลักซ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ

compare channel adviser image
ซื้อสินค้า

  ซื้อจากร้านจำหน่าย