การรับประกัน

วางใจได้เมื่อใช้สินค้าอีเลคโทรลักซ์ ด้วยการรับประกันสินค้าที่คุณซื้อ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
- การรับประกันคุณภาพสินค้าของอีเลคโทรลักซ์ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการลงทะเบียนสินค้ากับอีเลคโทรลักซ์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
- การเริ่มต้นการรับประกัน จะเริ่มขึ้นในวันที่มีการซื้อ-ขาย และส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับบริษัทฯ หรือร้านค้า หรือตัวแทน
จำหน่ายของอีเลคโทรลักซ์แล้วเท่านั้น โดยอายุการรับประกันของสินค้าแต่ละประเภท 

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

    02-7259000