Electrolux Life คู่มือเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

 

คู่มือสั้น ๆ เกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อย (FAQ)
จะช่วยให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใหม่ของคุณ ร่วมกับ Electrolux Life App ในสมาร์ทโฟน และจะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่อาจพบในช่วงการตั้งค่าเริ่มต้น (initial setup)

ซื้อสินค้า

    ซื้อจากร้านจำหน่าย