โปรแกรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โปรแกรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (The Better Living Program) เป็นแผนปฏิบัติการ 11 ปีของอีเลคโทรลักซ์ที่มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืนขึ้นทั่วโลก โดยเน้นกิจกรรม 100 อย่างที่ไม่มีใครกล้าทำซึ่งปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เป็นกิจกรรมที่เราสัญญาว่าจะดำเนินการภายในปี 2573 กิจกรรมเหล่านี้เป็นตัวแทนคำมั่นสัญญาของเราต่อเป้าหมายที่ชัดเจน 4 ข้อที่เราได้กำหนดไว้ในหมวดต่าง ๆ ประกอบด้วย การกินที่ดีขึ้น (Better Eating) การดูแลเสื้อผ้าที่ดีขึ้น (Better Garment Care) สภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ดีขึ้น (Better Home Environment) และบริษัทที่ดีขึ้น (Better Company)

100 กิจกรรม


หัวใจหลักของโปรแกรมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Better Living Program) คือรายการกิจกรรมที่เรามุ่งมั่นดำเนินการตลอดระยะเวลา 11 ปี รายการดังกล่าวจะพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ภายในปี 2573 จะครบ 100 กิจกรรมโดยแต่ละกิจกรรมจะพาเราก้าวสู่เป้าหมายหลักทั้งสี่ที่เราได้วางไว้

กิจกรรมดังกล่าว มีทั้งการร่วมมือกับหุ้นส่วน ผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการยอมรับ แม้กระทั่งแบรนด์อื่น ๆ ทั่วโลก เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะจุดประกายการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างโดยไม่มองให้พ้นไปจากตัวเรา

เป้าหมายปี 2573

Better eating

การกินที่ดีขึ้น

เรามุ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมากินอาหารในแบบที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งคนและโลกมากขึ้น นับเป็นการช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้อาหารที่คนกิน พร้อมแสดงให้เห็นว่ามันเพลิดเพลินเแค่ไหนในการใส่ส่วนผสมที่มีความยั่งยืนมากขึ้น โดยเฉพาะทางเลือกที่มาจากพืช นอกจากนี้ เรายังอยากลดเศษอาหารให้น้อยลงในทุกวิถีทาง

เป้าหมายปี 2573: ทำให้การกินอย่างยั่งยืนเป็นทางเลือกที่เรานึกถึง

การดูแลเสื้อผ้าที่ดีขึ้น

เรามุ่งที่จะยืดอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยให้เสื้อผ้า พร้อมกับลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดูแลหลังการซักลงครึ่งหนึ่ง โดยปรับเทคโนโลยีดูแลผ้าให้ทันสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนมีนิสัยการดูแลผ้าที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เราอยากมีส่วนช่วยให้เกิดโมเดลการใช้เสื้อผ้าแฟชั่นที่ยั่งยืนมากขึ้น


เป้าหมาย 2573: ยืดอายุการใช้งานเสื้อผ้าให้นานเป็นสองเท่า พร้อมกับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงครึ่งหนึ่ง

Better garment care
Better home environment

เพื่อสิ่งแวดล้อมในบ้านที่ดีขึ้น

เพื่อเป้าหมายในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้คนมีสภาวะแวดล้อมในบ้านที่ดีต่อสุขภาพด้วยแนวคิดอันยั่งยืน

เป้าหมายปี 2030 : ดูแลอากาศ น้ำ และพื้นอย่างชาญฉลาดด้วยแนวคิดอันยั่งยืน เพื่อบ้านที่อาศัยอยู่อย่างมีสุขภาพดี

บริษัทที่ดีขึ้น
รามุ่งเน้นที่จะทำให้สภาพบรรยากาศในการผลิตของเรามีความเป็นกลาง พร้อมกับการดำเนินการโรงงานให้ไม่มีของเสียเกิดขึ้นโดยการผลิต การจัดหา และการแก้ปัญหาที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น เราอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ และเราจะหาทางนำเสนอโมเดลและรูปแบบทางธุรกิจที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของเรา

เป้าหมายปี 2573: สร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่มีความเป็นกลางและมีการหมุนเวียน
Better company
compare channel adviser image
ซื้อสินค้า

    ซื้อจากร้านจำหน่าย