โปรแกรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


โปรแกรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (The Better Living Program) เป็นแผนปฏิบัติการ 11 ปีของอีเลคโทรลักซ์ที่มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืนขึ้นทั่วโลก โดยเน้นกิจกรรม 100 อย่างที่ไม่มีใครกล้าทำซึ่งปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เป็นกิจกรรมที่เราสัญญาว่าจะดำเนินการภายในปี 2573 กิจกรรมเหล่านี้เป็นตัวแทนคำมั่นสัญญาของเราต่อเป้าหมายที่ชัดเจน 4 ข้อที่เราได้กำหนดไว้ในหมวดต่าง ๆ ประกอบด้วย การกินที่ดีขึ้น (Better Eating) การดูแลเสื้อผ้าที่ดีขึ้น (Better Garment Care) สภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ดีขึ้น (Better Home Environment) และบริษัทที่ดีขึ้น (Better Company)

สภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ดีขึ้น


อากาศไม่มีคุณภาพกลายเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ในวงกว้าง จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ คนร้อยละ 92 อาศัยอยู่ในสถานที่มีมลพิษเกินจากที่แนะนำไว้ แม้ว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในบ้าน โดยเฉลี่ยประมาณ 16 ชั่วโมงต่อวัน1 แต่นั่นยิ่งทำให้แย่ไปอีก ด้วยว่าการระบายอากาศในบ้านไม่ดีพอ ความเข้มข้นของสารมลพิษที่เป็นอันตรายในอาคารมักสูงกว่านอกบ้านถึง 5 เท่า2 แต่ก็ไม่เสมอไป เราสามารถหาทางปรับปรุงสุขภาวะของคนในบ้านให้ดีขึ้นได้

1 ที่มา: BEAMA - My health My
2 ที่มา: BEAMA - My Health My

 

image-placeholder.png image-placeholder.png
เป้าหมาย 2573: ทำให้บ้านปลอดสารก่อภูมิแพ้และสารก่อมลพิษที่เป็นอันตราย เป้าหมาย 2573: ทำให้บ้านปลอดสารก่อภูมิแพ้และสารก่อมลพิษที่เป็นอันตราย

เรามุ่งที่จะปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านของผู้คนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วยการช่วยให้คนสามารถขจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง สารก่อภูมิแพ้ และสารก่อมลพิษ เพื่อให้ได้รับอากาศภายในอาคารที่มีคุณภาพดีขึ้น

image-placeholder.png image-placeholder.png
ด้านที่เน้น ด้านที่เน้น

เพื่อนำเราไปสู่เป้าหมายของเราที่วางไว้ เราจะหาทางผลักดันนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้ผู้บริโภค ดำเนินการวิจัยเพิ่มเติม และสร้างหุ้นส่วนที่ช่วยเหลือเรา นี่คือสิ่งที่เรามุ่งเน้นเพื่อสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ดีขึ้น

  • ทำความเข้าใจและปรับปรุงคุณภาพอากาศและสภาพอากาศภายในอาคาร
  • ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถกำจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองออกจากพื้นและพื้นผิวได้อย่างง่ายดาย
  • ทำงานโดยใช้ระบบเชื่อมต่อและระบบอัตโนมัติเพื่อการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพอากาศในสภาพแวดล้อมภายในบ้านอย่างต่อเนื่อง

"คุณภาพอากาศภายในอาคารแย่ลงจาก 2 เป็น 5 เท่า เมื่อเทียบกับในอดีต"


โมนิโก เซลลอตโต และฟิโอเรลลา ทริวิลลิน

ผู้สร้างนวัตกรรมคุณภาพอากาศและความยั่งยืน อีเลคโทรลักซ์ อิตาลี

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

    02-7259000