โปรแกรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โปรแกรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (The Better Living Program) เป็นแผนปฏิบัติการ 11 ปีของอีเลคโทรลักซ์ที่มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืนขึ้นทั่วโลก โดยเน้นกิจกรรม 100 อย่างที่ไม่มีใครกล้าทำซึ่งปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เป็นกิจกรรมที่เราสัญญาว่าจะดำเนินการภายในปี 2573 กิจกรรมเหล่านี้เป็นตัวแทนคำมั่นสัญญาของเราต่อเป้าหมายที่ชัดเจน 4 ข้อที่เราได้กำหนดไว้ในหมวดต่าง ๆ ประกอบด้วย การกินที่ดีขึ้น (Better Eating) การดูแลเสื้อผ้าที่ดีขึ้น (Better Garment Care) สภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ดีขึ้น (Better Home Environment) และบริษัทที่ดีขึ้น (Better Company)

การกินที่ดีขึ้น

เมื่อพูดถึงสุขภาพ อาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด แถมยังสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของโลกเรา อุตสาหกรรมอาหารใช้พลังงานถึงหนึ่งในสามของการใช้พลังงานทั้งโลกและมีการปล่อยก๊าซสูงกว่าร้อยละ 20 1 ที่น่าตกใจไปกว่านั้น อาหารร้อยละ 30 ที่เราซื้อถูกทิ้งขว้าง 2 แม้ว่าผู้คนบนโลกถึงหนึ่งในเก้าจะนอนท้องหิวทุกคืน3 นี่คือสาเหตุที่เราอยากช่วยให้ผู้คนหันมาเลือกการกินที่ดีขึ้นในแบบที่ไม่เหนื่อยและมีความสุข

1ที่มา: เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDG, 2018)
2ที่มา: เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDG, 2018)
3ที่มา: มูลนิธิความช่วยเหลือด้านอาหาร (Food Aid Foundation)

Better eating video
Taste 2573
เป้าหมายปี 2573: ทำให้การกินอย่างยั่งยืนเป็นทางเลือกที่เรานึกถึง

เรามุ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนกินอาหาร จัดหาอาหาร และจัดการอาหารในแบบที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งคนและโลก โดยไม่จำเป็นต้องทิ้งความเพลิดเพลิน

Focus areas
ด้านที่เน้น

เพื่อนำเราไปสู่เป้าหมายของเราที่วางไว้ เราจะหาทางผลักดันนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้ผู้บริโภค ดำเนินการวิจัยเพิ่มเติม และสร้างหุ้นส่วนที่ช่วยเหลือเรา นี่คือสิ่งที่เรามุ่งเน้นเพื่อการกินที่ดีขึ้น

  • ลดเศษอาหารให้น้อยลงในทุกวิถีทางที่เราทำได้
  • สร้างแรงบันดาลใจในการกินอาหารที่ทำจากพืชเป็นหลัก
  • ให้ประสบการณ์การกินอย่างยั่งยืนดีขึ้น ผ่านรสชาติ ผิวสัมผัส และสีที่ดีขึ้น
  • ฝึกให้การทำสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายในชีวิตประจำวัน

"ตลอดมา เราพยายามหาโซลูชั่นที่ดีขึ้นในการถนอมอาหาร แต่การกินอย่างยั่งยืนสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย เป็นก้าวเล็ก ๆ เพื่อผลได้ที่ยิ่งใหญ่กว่า"

ฮันน่า นีคาเน็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการถนอมอาหาร อีเลคโทรลักซ์ สวีเดน

compare channel adviser image
ซื้อสินค้า

    ซื้อจากร้านจำหน่าย