โปรแกรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โปรแกรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (The Better Living Program) เป็นแผนปฏิบัติการ 11 ปีของอีเลคโทรลักซ์ที่มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืนขึ้นทั่วโลก โดยเน้นกิจกรรม 100 อย่างที่ไม่มีใครกล้าทำซึ่งปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เป็นกิจกรรมที่เราสัญญาว่าจะดำเนินการภายในปี 2573 กิจกรรมเหล่านี้เป็นตัวแทนคำมั่นสัญญาของเราต่อเป้าหมายที่ชัดเจน 4 ข้อที่เราได้กำหนดไว้ในหมวดต่าง ๆ ประกอบด้วย การกินที่ดีขึ้น (Better Eating) การดูแลเสื้อผ้าที่ดีขึ้น (Better Garment Care) สภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ดีขึ้น (Better Home Environment) และบริษัทที่ดีขึ้น (Better Company)

บริษัทที่ดีขึ้น

อนาคตของเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกตอนนี้ เราทุกคนต้องทำในส่วนของตัวเอง ตรงนี้ไม่ได้ปรับใช้แค่กับปัจเจกบุคคลเท่านั้น สำหรับอีเลคโทรลักซ์ เพื่อความเป็นอยู่ดีขึ้น เรามุ่งมั่นที่สร้างบริษัทให้เป็นบริษัทที่ดีขึ้น ด้านการผลิต เราต้องศึกษาสิ่งที่เรากำลังทำ เช่นวิธีการที่โรงงานของเราดำเนินงานและวัสดุอะไรที่เราเลือก รวมถึงวิธีในการเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และให้แน่ใจว่ามีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องเพื่อให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด
Always improve
เป้าหมายปี 2573: สร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่มีความเป็นกลางและมีการหมุนเวียน
เรามุ่งเน้นที่จะทำให้โรงงานของเราปลอดของเสียและมีบรรยากาศที่เป็นกลางให้มากที่สุด พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ ให้มากที่สุด
focus areas
ด้านที่เน้น
เพื่อนำเราไปสู่เป้าหมายของเราที่วางไว้ เราจะหาทางผลักดันนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้ผู้บริโภค ดำเนินการวิจัยเพิ่มเติม และสร้างหุ้นส่วนที่ช่วยเหลือเรา นี่คือสิ่งที่เรามุ่งเน้นเพื่อบริษัทที่ดีขึ้น:
  • ทำให้สภาพบรรยากาศในการผลิตเป็นกลาง
  • ดำเนินการโรงงานให้ไม่มีของเสียเกิดขึ้น
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ
  • นำเสนอโมเดลและรูปแบบทางธุรกิจที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของเรา

"ในอนาคต ผมคิดว่าเราจะมองกลับมา ณ ตอนนี้ ในฐานะช่วงเวลาที่สำคัญ เมื่อผมมองย้อนกลับมา ผมอยากเห็นมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า"

โจนัส ซามูเอลสัน

ซีอีโอและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของอีเลคโทรลักซ์

compare channel adviser image
ซื้อสินค้า

    ซื้อจากร้านจำหน่าย