โปรแกรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โปรแกรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (The Better Living Program) เป็นแผนปฏิบัติการ 11 ปีของอีเลคโทรลักซ์ที่มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืนขึ้นทั่วโลก โดยเน้นกิจกรรม 100 อย่างที่ไม่มีใครกล้าทำซึ่งปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เป็นกิจกรรมที่เราสัญญาว่าจะดำเนินการภายในปี 2573 กิจกรรมเหล่านี้เป็นตัวแทนคำมั่นสัญญาของเราต่อเป้าหมายที่ชัดเจน 4 ข้อที่เราได้กำหนดไว้ในหมวดต่าง ๆ ประกอบด้วย การกินที่ดีขึ้น (Better Eating) การดูแลเสื้อผ้าที่ดีขึ้น (Better Garment Care) สภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ดีขึ้น (Better Home Environment) และบริษัทที่ดีขึ้น (Better Company)

การดูแลเสื้อผ้าที่ดีขึ้น

ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปริมาณเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ได้เพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่า1สิ่งที่ทำให้ปัญหานี้เลวร้ายลงกว่าเดิมคือ การที่เสื้อผ้าของเราร้อยละ 90 ถูกทิ้งไปก่อนเวลาอันควร2 ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากแฟชั่นที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว อีกส่วนหนึ่งคือวิธีการดูแลหลังการซัก ด้วยนิสัยการซักที่ไม่ปรับให้ทันสมัย อายุการใช้งานของเสื้อผ้าจึงลดลง การที่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นผู้ก่อมลภาวะมากเป็นอันดับสี่ของโลก3 ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนวิธีการใช้และดูแลเสื้อผ้าของเรา

1 ที่มา: Fashion Revolution
2 ที่มา: โครงการฉลากการดูแล AEG
3 ที่มา: การวัดผลแฟชั่น การศึกษาผลกระทบทั่วโลก 2561

Better garment care video
2030 target
เป้าหมาย 2573: ยืดอายุการใช้งานเสื้อผ้าให้นานเป็นสองเท่า พร้อมกับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงครึ่งหนึ่ง
เรามุ่งที่จะช่วยยืดอายุเสื้อผ้าให้ผู้คนใส่ได้นานขึ้น พร้อมลดรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมจากการดูแลหลังการซัก โดยการนำเสนอวิธีดูแลเสื้อผ้าให้ดีขึ้น
focus areas
ด้านที่เน้น

เพื่อนำเราไปสู่เป้าหมายของเราที่วางไว้ เราจะหาทางผลักดันนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้ผู้บริโภค ดำเนินการวิจัยเพิ่มเติม และสร้างหุ้นส่วนที่ช่วยเหลือเรา นี่คือสิ่งที่เรามุ่งเน้นเพื่อการดูแลเสื้อผ้าที่ดีขึ้น

  • ยืดอายุเสื้อผ้าด้วยการปรับเทคโนโลยีการดูแลผ้าและปรับนิสัยดูแลเสื้อผ้าให้ทันสมัย
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดูแลเสื้อผ้า
  • ให้สามารถดูแลผ้าได้ทุกประเภท
  • มีส่วนช่วยให้เกิดโมเดลการใช้เสื้อผ้าแฟชั่นที่ยั่งยืนมากขึ้น

"ต้องดูว่าเรามีอะไรของเราอยู่แล้วที่เป็นทรัพยากรหลักของเรา - แทนที่จะใช้ทรัพยากรปรนเปรอความยากของเราอย่างไม่สิ้นสุด"

ออร์โซลา เดอ กาสโทร

ผู้สร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมแฟชั่น ปฏิวัติวงการแฟชั่น สหราชอาณาจักร

compare channel adviser image
ซื้อสินค้า

    ซื้อจากร้านจำหน่าย