คำถามทั้ง 6 ข้อนี้เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อย เมื่อใช้งานตู้เย็นอีเลคโทรลักซ์ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้ารวมผลิตภัณฑ์ตู้เย็นอีเลคโทรลักซ์

 • ตู้เย็นกดน้ำไม่ได้ เพราะเหตุใด
  ตู้เย็นกดน้ำไม่ได้ อาจเป็นเพราะวาล์วน้ำปิดอยู่ หรือไส้กรองของเครื่องกรองน้ำอุดตัน (ควรเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำทุก 3 เดือน)
 • ตู้เย็นส่งเสียงร้องเตือนตลอดเวลา เพราะเหตุใด
  เสียงร้องเตือนตลอดเวลาของตู้เย็น อาจเป็นเสียงเตือนกรณีที่ความเย็นไม่ได้ระดับที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจเกิดจากการเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้หรือปิดประตูตู้เย็นไม่สนิท ทำให้ความชื้นเข้ามาภายในและอุณหภูมิในตู้สูงขึ้น
 • เครื่องทำน้ำแข็งไม่ทำน้ำแข็งหรือทำน้ำแข็งได้ไม่มากพอ เพราะเหตุใด
  เครื่องทำน้ำแข็งไม่ทำน้ำแข็งหรือทำน้ำแข็งได้ไม่มากพอ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้
  1) ไม่ได้เปิดวาล์วน้ำหรือเปิดวาล์วน้ำไม่สุด
  2) ช่องแช่แข็งตั้งอุณหภูมิไว้สูงเกินไป ช่องแช่แข็งเย็นไม่พอ
  3) ช่องจ่ายน้ำไม่จ่ายน้ำเข้าเครื่องหรือจ่ายน้ำเข้าเครื่องช้ากว่าปกติ ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอในการทำน้ำแข็ง
 • น้ำแข็งมีกลิ่นและมีรสชาติแปร่ง เกิดจากสาเหตุใด
  น้ำแข็งมีกลิ่นและมีรสชาติแปร่ง อาจเกิดได้จาก 3 สาเหตุ ดังนี้
  1) น้ำแข็งเก็บกลิ่นและรสของอาหารที่ไม่ได้ปิดฝาหรือปิดฝาไม่สนิทในตู้เย็น
  2) น้ำที่ไหลเข้าเครื่องทำน้ำแข็งมีกลิ่นและรสชาติแปร่ง ควรตรวจสอบไส้กรองของเครื่องกรองน้ำว่าหมดอายุหรือไม่
  3) ไม่ได้กดน้ำแข็งเป็นเวลานาน
 • ควรเว้นระยะห่างข้างตู้เย็นไว้แค่ไหน
  ควรวางตู้เย็นห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย 10 ซม. เพื่อการระบายความร้อนที่ดี
 • ข้อแนะนำในการทำความสะอาดตู้เย็น
  เพื่อสุขอนามัยที่ดีเราควรเช็ดทำความสะอาดภายในตู้เย็นทุก 6 เดือน ด้วยการนำอาหารออกมาและใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสบู่เช็ดทำความสะอาดภายในตู้เย็น ทั้งนี้ควรถอดปลั๊กออกก่อนทำความสะอาดตู้เย็น

ซื้อสินค้า

  ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

  02-7259000