title background

น้ำยาซักผ้าชนิดใด เหมาะกับเครื่องซักผ้าฝาหน้า

การดูแลเสื้อผ้า | อ่าน 4 นาที |

ประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องซักผ้าฝาหน้านั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำยาซักผ้าด้วยเช่นกัน


ในท้องตลาดมีน้ำยาซักผ้าหลากหลายชนิด สร้างความสับสนให้กับผู้ใช้งานอยู่พอควร บางชนิดเหมาะสำหรับซักมือ หรือบางชนิดใช้ได้เฉพาะกับเครื่องซักผ้าเท่านั้น มีบางชนิดออกแบบมาให้ขจัดคราบฝังแน่น และบางชนิดสำหรับซักผ้าที่ต้องทะนุถนอมอย่างพวกผ้าไหมหรือผ้าขนสัตว์


และด้วยกลไกที่ต่างกันของเครื่องซักผ้าฝาหน้าและฝาบน น้ำยาซักผ้าที่ควรใช้ก็แตกต่างกัน


ในบทความนี้ อีเลคโทรลักซ์ประเทศไทย จะเปรียบเทียบข้อมูลความแตกต่างของเครื่องซักผ้าฝาบน และฝาหน้า พร้อม วิธีการเลือกใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะกับเครื่องซักผ้าฝาหน้า และเทคนิคพิเศษในการใช้น้ำยาซักผ้า


เรื่องพื้นฐานแต่ควรรู้


ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องซักผ้าฝาหน้า และเครื่องซักผ้าฝาบน


ข้อแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนของ เครื่องซักผ้า คือตำแหน่งของฝาเครื่อง โดยเครื่องซักผ้าฝาบนจะใส่เสื้อผ้าสำหรับซักจากด้านบน และเครื่องซักผ้าฝาหน้าใช้เปิดประตูด้านหน้าเพื่อนำผ้าเข้าเครื่องซัก


เครื่องซักผ้าฝาบนมีแกนหมุนอยู่ในถังซัก ใช้ปริมาณน้ำมากกว่า และใช้เวลาในการซักนาน เครื่องซักผ้าฝาหน้าไม่มีแกนหมุนแต่ใช้การหมุนของถังซักแทน


ดูรายละเอียดความแตกต่างระหว่างเครื่องซักผ้าฝาหน้าและฝาบน


น้ำยาซักผ้าแต่ละชนิดในท้องตลาดต่างกันอย่างไร


ผงซักฟอกสำหรับซักมือ ออกแบบมาสำหรับการซักผ้าด้วยมือ หรือเครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ ที่ต้องใช้น้ำมาก มีฟองเยอะ เพื่อขจัดคราบโดยไม่ต้องมีแกนหมุนถัง ผงซักฟอกชนิดนี้จะมีฟองเยอะ และใช้เวลาในการละลายน้ำนานกว่า


ผงซักฟอกสำหรับเครื่องซักผ้า ใช้งานได้กับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ใช้น้ำน้อยกว่า ใช้ปริมาณผงซักฟอกน้อยกว่า และใช้เวลาในการละลายน้ำน้อยกว่า แต่ทำลายเนื้อผ้าและไม่เหมาะกับการซักมือ


น้ำยาซักผ้า คือสารซักฟอกที่มีการใช้งานมากที่สุด ละลายน้ำได้ดีแม้ในน้ำเย็น ไม่ทิ้งคราบผงซักฟอกบนเนื้อผ้า ใช้งานได้กับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ


ตารางสรุปความแตกต่างในการใช้งานสารซักฟอกแต่ละชนิด :


 

ผงซักฟอกสำหรับซักมือ

ผงซักฟอกสำหรับเครื่องซักผ้า

น้ำยาซักผ้า

เหมาะกับ

·         ซักผ้าด้วยมือ

·         เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ

·         ขจัดคราบฝังแน่น

·         เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

·         ซักผ้าขาว

·         ขจัดคราบดิน หรือเปื้อนจากนอกบ้าน

·         เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

·         แช่ผ้าก่อนซัก

·         ขจัดคราบน้ำมัน

·         ซักเสื้อผ้าสี และเสื้อผ้าเด็ก

ไม่เหมาะกับ

·         เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

·         ซักผ้าด้วยมือ

·         ครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ

·         ซักผ้าด้วยมือ

·         เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ


คำแนะนำในการเลือกน้ำยาซักผ้าที่เหมาะกับเครื่องซักผ้าฝาหน้า


คำแนะนำในการเลือกน้ำยาซักผ้าที่เหมาะกับเครื่องซักผ้าฝาหน้า

เครื่องซักผ้าฝาบนเหมาะกับการใช้งานกับผงซักฟอกที่มีฟองมาก เนื่องจากมีแกนซักด้านในถัง จึงต้องใช้น้ำปริมาณที่มากกว่าในการชะล้างออกเช่นกัน


อย่างไรก็ดีผงซักฟอกชนิดเข้มข้น (HE) นั้น เหมาะกับการใช้งานกับเครื่องซักผ้าฝาหน้า เนื่องจากใช้น้ำน้อยกว่าแบบฝาบน ผงซักฟอกแบบเข้มข้นจะมีฟองน้อยกว่า สามารถขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างประสิทธิภาพโดยใช้น้ำน้อยกว่า


หากคุณใช้ผงซักฟอกชนิดธรรมดาซึ่งมีฟองมาก อาจทำให้เกิดคราบผงซักฟอกติดบนเสื้อผ้าและที่เครื่อง ทั้งยังไปปิดกั้นการทำงานของระบบน้ำทิ้งอีกด้วย


ผู้ผลิตเครื่องซักผ้าหลายบริษัทแนะนำให้ใช้สารซักผ้าประสิทธิภาพสูง (HE) สำหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้า ไม่แนะนำให้ใช้สารซักผ้าทั่วไปที่อาจทำให้เกิดฟองล้นเครื่อง


ข้อมูลการดูแลเครื่องซักผ้าฝาหน้า

วีดีโอคำแนะนำการใช้เครื่องซักผ้าฝาหน้าอีเลคโทรลักซ์คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าฝาหน้า

 

ความแตกต่างของผงซักฟอกสำหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้าและฝาบน

 

ข้อแตกต่างที่ชัดเจนของเครื่องซักผ้าฝาบนและเครื่องซักผ้าฝาหน้าที่ชัดเจนคือ ปริมาณของฟองในเครื่อง เครื่องซักผ้าฝาหน้าควรเลือกใช้ผงซักฟอกชนิดคุณภาพสูงหรือ High Efficiency (HE) ที่ซักได้สะอาดแต่มีฟองน้อยกว่า

ปริมาณที่เหมาะสมในการใช้ผงซักฟอก

 

ในการซักผ้าที่รอบซักปกติจะแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกประมาณ 1 ช้อนโต๊ะหรือตามปริมาณการแนะนำของสารซักฟอกนั้นๆ


ปริมาณที่เหมาะสมในการใช้ผงซักฟอก

เราสามารถใช้ผงซักฟอกสำหรับฝาบน กับเครื่องซักผ้าฝาหน้าได้หรือไม่


ไม่ควรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเครื่องซักผ้าฝาบนมีฟองมากกว่า และทิ้งคราบบนเสื้อผ้า เสื้อผ้าของคุณจึงอาจจะซักได้โดยไม่เต็มประสิทธิภาพหากคุณใช้ผงซักฟอกสำหรับฝาบนกับเครื่องซักผ้าฝาหน้า


และอาจจะดูหมองและมีคราบผงซักฟอกติดอยู่ที่เสื้อผ้า


ทั้งยังอาจะทำให้เกิดการอุดตันภายในเครื่องซักผ้า อายุการใช้งานสั้นลง เราจึงขอแนะนำให้ เลือกใช้เฉพาะสารซักฟอกประสสิทธิภาพสูง (HE) ฟองน้อย สำหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้า


เราสามารถใช้ผงซักฟอกสำหรับซักด้วยมือกับเครื่องซักผ้าฝาหน้าได้หรือไม่


ไม่ เพราะผงซักฟอกสำหรับซักด้วยมือใช้เวลาในการละลายน้ำนานกว่า และทำให้เกิดฟองมาก ซึ่งไม่ส่งผลดีกับทั้งเสื้อผ้าและเครื่องซักผ้า


เราสามารถใช้ผงซักฟอกทั่วไปกับเครื่องซักผ้าฝาหน้าได้หรือไม่


เลือกใช้เฉพาะสารซักผ้าที่ผู้ผลิตเครื่องซักผ้าแนะนำเท่านั้น สารซักผ้าที่ไม่เหมาะสมจะลดประสิทธิภาพในการซัก ขั้นตอนการล้างน้ำ และฟองล้นเครื่อง


ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่จำหน่ายอยู่ตามร้านค้าชนิดไหนเหมาะกับเครื่องซักผ้าฝาหน้า หรือเครื่องซักผ้าฝาบน


ค่อยๆ อ่านฉลากอย่างละเอียด เพราะตามปกติแล้วผลิตภัณฑ์ซักผ้าจะระบุว่าเหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องซักผ้าฝาหน้า หรือฝาบนอยู่บนบรรจุภัณฑ์


เราสามารถผสมสารซักผ้าหลายชนิด และใช้งานกับเครื่องซักผ้าฝาหน้าได้หรือไม่


การผสมผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าเข้าด้วยกัน จะทำให้เครื่องซักผ้าอุดตัน จึงไม่ควรผสมสารซักผ้า

วิธีการเติมผงซักฟอกเข้าเครื่องซักผ้าฝาหน้า

เครื่องซักผ้าฝาหน้าจะมีช่องสำหรับใส่น้ำยาหรือสารทำความสะอาดจำนวน 3 ช่องด้วยกัน โดยแบ่งเป็น : ช่องน้ำยาสำหรับก่อนการซัก, ช่องน้ำยาหรือผงซักฟอกหลัก และช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มม ช่อง “น้ำยาหรือผงซักฟอกหลัก” จะอยู่ด้านซ้ายมือ โดยคุณสามารถเทน้ำยาซักผ้าลงไปเพื่อใช้ในการทำความสะอาดเสื้อผ้าขณะซัก และควรอ่านฉลากแนะนำปริมาณการใช้ที่บรรจุภัณฑ์ก่อน

ช่องน้ำยาก่อนการซักจะอยู่ด้านขวามือ โดยคุณสามารถเติมสารซักฟอกลงไปเล็กน้อย เพื่อทำความสะอาดเบื้องต้นในรอบแรก ช่องที่เล็กที่สุดคือช่องสำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่ม

เครื่องซักผ้าอีเลคโทรลักซ์ เหมาะสำหรับการดูแลเสื้อผ้าอย่างยั่งยืน


จากแคมเปญ Make it last ของอีเลคโทรลักซ์ ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลง เพื่อโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น


เครื่องซักผ้าอีเลคโทรลักซ์ให้มากกว่าการทำความสะอาดเสื้อผ้า ด้วยฟังก์ชั่น AutoDose คุณจึงหมดกังวลกการคำนวณปริมาณน้ำยาซักผ้าที่พอเหมาะในการซักแต่ละครั้ง เทคโนโลยี AutoDose ช่วยควบคุมปริมาณให้อย่างพอเหมาะกับเสื้อผ้าในถังซัก ปล่อยน้ำยาซักผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่มโดยอัตโนมัติ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำความสะอาดเสื้อผ้า และดูแลไม่ให้เก่าหมอง


พร้อมเทคโนโลยี SensorWash ที่ตรวจจับคราบสกปรกและปรับรอบระยะเวลาในการซักโดยอัตโนมัติ โดยเครื่องซักผ้าสามารถขจัดคราบได้ถึง 49 ชนิด รวมทั้งคราบน้ำมัน คราบไวน์ โคลน และช็อคโกแลต


เลือกซื้อเครื่องซักผ้าอีเลคโทรลักซ์ ซีรี่ย์ UltimateCare :

ลดราคาพิเศษ
ใหม่
ฟรีของแถม

฿ 30,990.00 ฿ 42,990.00 (รวมภาษี)

ผ่อน
0%
สูงสุด 6 เดือน
อ่านเพิ่ม
 • AutoDose ดูแลเสื้อผ้าให้สดใส ใหม่เสมอ ด้วยการตวงน้ำยาซักผ้าที่แม่นยำ
  • SensorWash พร้อม AI ขจัด 49 คราบให้หมดจด
  • UltraMix หมดปัญหาคราบผงซักฟอกตกค้างบนเนื้อผ้า*
เพิ่มเติม
ผ่อน
0%
สูงสุด 6 เดือน
อ่านเพิ่ม

฿ 30,990.00 ฿ 42,990.00 (รวมภาษี)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ลดราคาพิเศษ
ใหม่

฿ 39,990.00 ฿ 41,990.00 (รวมภาษี)

ผ่อน
0%
สูงสุด 6 เดือน
อ่านเพิ่ม
 • AutoDose ดูแลเสื้อผ้าให้สดใส ใหม่เสมอ ด้วยการตวงน้ำยาซักผ้าที่แม่นยำ
  • SensorWash พร้อม AI ขจัด 49 คราบให้หมดจด
  • UltraMix หมดปัญหาคราบผงซักฟอกตกค้างบนเนื้อผ้า*
เพิ่มเติม
ผ่อน
0%
สูงสุด 6 เดือน
อ่านเพิ่ม

฿ 39,990.00 ฿ 41,990.00 (รวมภาษี)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ลดราคาพิเศษ
ใหม่
ฟรีของแถม

฿ 34,990.00 ฿ 36,990.00 (รวมภาษี)

ผ่อน
0%
สูงสุด 6 เดือน
อ่านเพิ่ม
 • SensorWash พร้อม AI ขจัด 49 คราบให้หมดจด
  • UltraMix หมดปัญหาคราบผงซักฟอกตกค้างบนเนื้อผ้า*
  • HygienicCare ขจัดสารก่อภูมิแพ้และเชื้อโรคได้ 99.9%*
เพิ่มเติม
ผ่อน
0%
สูงสุด 6 เดือน
อ่านเพิ่ม

฿ 34,990.00 ฿ 36,990.00 (รวมภาษี)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ลดราคาพิเศษ
ใหม่

฿ 27,990.00 ฿ 29,990.00 (รวมภาษี)

ผ่อน
0%
สูงสุด 6 เดือน
อ่านเพิ่ม
 • SensorWash พร้อม AI ขจัด 49 คราบให้หมดจด
  • UltraMix หมดปัญหาคราบผงซักฟอกตกค้างบนเนื้อผ้า*
  • HygienicCare ขจัดสารก่อภูมิแพ้และเชื้อโรคได้ 99.9%*
เพิ่มเติม
ผ่อน
0%
สูงสุด 6 เดือน
อ่านเพิ่ม

฿ 27,990.00 ฿ 29,990.00 (รวมภาษี)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ลดราคาพิเศษ
ใหม่

฿ 21,990.00 ฿ 31,990.00 (รวมภาษี)

ผ่อน
0%
สูงสุด 6 เดือน
อ่านเพิ่ม
 • UltraMix หมดปัญหาคราบผงซักฟอกตกค้างบนเนื้อผ้า*
  • HygienicCare ขจัดสารก่อภูมิแพ้และเชื้อโรคได้ 99.9%*
  • มอเตอร์ EcoInverter ประหยัดพลังงาน 50%*
เพิ่มเติม
ผ่อน
0%
สูงสุด 6 เดือน
อ่านเพิ่ม

฿ 21,990.00 ฿ 31,990.00 (รวมภาษี)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ลดราคาพิเศษ
ใหม่

฿ 16,990.00 ฿ 25,990.00 (รวมภาษี)

ผ่อน
0%
สูงสุด 6 เดือน
อ่านเพิ่ม
 • UltraMix หมดปัญหาคราบผงซักฟอกตกค้างบนเนื้อผ้า*
  • HygienicCare ขจัดสารก่อภูมิแพ้และเชื้อโรคได้ 99.9%*
  • มอเตอร์ EcoInverter ประหยัดพลังงาน 50%*
เพิ่มเติม
ผ่อน
0%
สูงสุด 6 เดือน
อ่านเพิ่ม

฿ 16,990.00 ฿ 25,990.00 (รวมภาษี)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
compare channel adviser image
ซื้อสินค้า

  ซื้อจากร้านจำหน่าย