banner-washing-machine-1980x500.jpg

เครื่องซักผ้าที่ออกแบบมาเพื่อคุณ

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการซักผ้า ด้วยเครื่องซักผ้าอีเลคโทรลักซ์ ที่ทำงานได้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

ข้อแนะนำการเลือกซื้อเครื่องซักผ้า
เลือกสิ่งที่คุณต้องการ

แสดงตัวกรองทั้งหมด

เพิ่มตัวกรอง

แสดง
หน่วย

วีดีโอ How to : เครื่องซักผ้าฝาหน้า

ค้นหาเครื่องใช้ไฟฟ้า

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย