banner-washing-machine-1980x500.jpg

เครื่องซักผ้าที่ออกแบบมาเพื่อคุณ

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการซักผ้า ด้วยเครื่องซักผ้าอีเลคโทรลักซ์ ที่ทำงานได้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

ข้อแนะนำการเลือกซื้อเครื่องซักผ้า
เลือกสิ่งที่คุณต้องการ

แสดงตัวกรองทั้งหมด

เพิ่มตัวกรองการค้นหา
ลดตัวกรองการค้นหา

เพิ่มตัวกรอง

0 เครื่องซักผ้า
 • EWF10843

  เครื่องซักผ้ารุ่น Vapour Care ขนาด 8 กก.

  • ขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99.9% ด้วย Vapour Care
  • Time Manager ช่วยบริหารเวลาในการซักผ้าของคุณ
  • สะดวกสบายใช้งานง่าย"

  สะอาดล้ำลึก | ถนอมเนื้อผ้า | ลดรอยยับและขจัดเชื้อโรค | ประหยัดเวลา | สะดวก

 • EWF12844

  เครื่องซักผ้ารุ่น Vapour Care ขนาด 8 กก.

  • ขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99.9% ด้วย Vapour Care
  • Time Manager ช่วยบริหารเวลาในการซักผ้าของคุณ
  • ประหยัดพลังงาน ใช้งานง่าย สะดวกยิ่งขึ้น

  สะอาดล้ำลึก | ถนอมเนื้อผ้า | ลดรอยยับและขจัดเชื้อโรค | ประหยัดเวลา | ทำงานเงียบ | ประหยัดพลังงาน | สะดวก

 • EWF12853

  เครื่องซักผ้ารุ่น Vapour Care ขนาด 8 กก.

  • ขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99.9% ด้วย Vapour Care
  • Time Manager ช่วยบริหารเวลาในการซักผ้าของคุณ ลดรอยยับ
  • ลดภาระการรีดผ้า

  ถนอมเนื้อผ้า | ลดรอยยับและขจัดเชื้อโรค | ประหยัดเวลา | ประหยัดพลังงาน | สะดวก

 • EWF12933

  เครื่องซักผ้ารุ่น UltimateCare™ ขนาด 9 กก.

  • ทำความสะอาดล้ำลึกด้วยเทคโนโลยี UltraMix™
  • Time Manager ช่วยบริหารเวลาในการซักผ้าของคุณ
  • ทะนุถนอมเนื้อผ้าและรักษาสิ่งแวดล้อม

  สะอาดล้ำลึก | ถนอมเนื้อผ้า | ลดรอยยับและขจัดเชื้อโรค | ประหยัดเวลา | ประหยัดพลังงาน | สะดวก

 • EWF14023

  เครื่องซักผ้ารุ่น UltimateCare™ ขนาด 10 กก.

  • ทำความสะอาดล้ำลึกด้วยเทคโนโลยี UltraMix™
  • ลดรอยยับ ลดภาระการรีดผ้า
  • ทะนุถนอมเนื้อผ้าและรักษาสิ่งแวดล้อม

  สะอาดล้ำลึก | ถนอมเนื้อผ้า | ลดรอยยับและขจัดเชื้อโรค | ประหยัดเวลา | ประหยัดพลังงาน | สะดวก

 • EWF14113

  เครื่องซักผ้ารุ่น UltimateCare™ ขนาด 11 กก.

  • ทำความสะอาดล้ำลึกด้วยเทคโนโลยี UltraMix™ 
  • ซักได้เต็มประสิทธิภาพด้วย Load Sensor™ 
  • ทะนุถนอมเนื้อผ้าและรักษาสิ่งแวดล้อม

  สะอาดล้ำลึก | ถนอมเนื้อผ้า | ลดรอยยับและขจัดเชื้อโรค | ประหยัดเวลา | ทำงานเงียบ | ประหยัดพลังงาน | สะดวก

 • EWF85743

  เครื่องซักผ้ารุ่น Vapour Care ขนาด 7.5 กก.

  • ขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99.9% ด้วย Vapour Care
  • Time Manager ช่วยบริหารเวลาในการซักผ้าของคุณ

  สะอาดล้ำลึก | ถนอมเนื้อผ้า | ลดรอยยับและขจัดเชื้อโรค | ประหยัดเวลา | สะดวก

 • EWF12942

  เครื่องซักผ้ารุ่น Vapour Care ขนาด 9 กก.

  • ขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99.9% ด้วย Vapour Care
  • Time Manager ช่วยบริหารเวลาในการซักผ้าของคุณ

  ถนอมเนื้อผ้า | ลดรอยยับและขจัดเชื้อโรค | ประหยัดเวลา | ประหยัดพลังงาน | สะดวก

 • EWF12033

  เครื่องซักผ้าฝาหน้าขนาด 10 กก พร้อมระบบ Vapour Action

  • ขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99.9%
  • ประหยัดพลังงานด้วย เทคโนโลยี EcoInverter
  • เพิ่มประสิทธิภาพการละลายผงซักฟอกด้วย Ultramix™ System

  สะอาดล้ำลึก | ถนอมเนื้อผ้า | ลดรอยยับและขจัดเชื้อโรค | สะดวก | ประหยัดพลังงาน | ทำงานเงียบ | ประหยัดเวลา

 • EWF12944

  เครื่องซักผ้ารุ่น Vapour Care ขนาด 9 กก.

  • ขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99.9% ด้วย Vapour Care
  • Time Manager ช่วยบริหารเวลาในการซักผ้าของคุณ
  • ประหยัดพลังงาน ใช้งานง่าย สะดวกยิ่งขึ้น

  สะอาดล้ำลึก | ถนอมเนื้อผ้า | ลดรอยยับและขจัดเชื้อโรค | ประหยัดเวลา | ทำงานเงียบ | ประหยัดพลังงาน | สะดวก

แสดง
หน่วย

วีดีโอ How to : เครื่องซักผ้าฝาหน้า

ค้นหาเครื่องใช้ไฟฟ้า

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย