title background

วิธีเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ

การดูแลความเป็นอยู่ในบ้าน | อ่าน 5 นาที |

กรุงเทพฯ และจังหวัดหัวเมืองหลักของประเทศไทย ปัจจุบันติดอันดับเมืองที่มีมลภาวะสูงเป็นอันดับโลก ผลจากควันของรถยนต์และมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เครื่องฟอกอากาศกลายเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นของแต่ละครอบครัว เพื่อฟอกอากาศภายในบ้านให้สะอาด กรองฝุ่นและมลพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นภูมิแพ้ หอบหืด และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอื่นๆ

ในบทความนี้ เราขอแนะนำคุณประโยชน์ของการมีเครื่องฟอกอากาศ และ วิธีการเลือกเครื่องซื้อเครื่องฟอกอากาศเพื่อใช้ในบ้าน ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้งานเครื่องฟอกอากาศอีเลคโทรลักซ์รุ่นต่างๆ พร้อมเคล็ดลับการใช้งานเครื่องฟอกอากาศให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องฟอกอากาศคืออะไร?


เครื่องฟอกอากาศ คือ อุปกรณ์สำหรับใช้งานภายในบ้านเพื่อฟอกอากาศให้สะอาด ขจัดมลพิษ และเพิ่มคุณภาพของอากาศ กรองฝุ่นละออง เชื้อไวรัส เชื้อโรค และเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ก๊าซที่เป็นอันตราย และละอองมลพิษภายในบ้าน  โดยจุดประสงค์หลักในการใช้งานเครื่องฟอกอากาศ คือ ควบคุมปริมาณการแพร่กระจายฝุ่นละอองที่เป็นอันตราย หรือสารก่อภูมิแพ้ และเพื่อป้องกันอาการแพ้ หรือโรคหอบหืดในกลุ่มเสี่ยง (เด็ก, ผู้สูงอายุ หรืออื่นๆ)

เครื่องฟอกอากาศทำงานอย่างไร? ภายในเครื่องฟอกอากาศประกอบด้วยตัวกรองที่แตกต่างกันหลายชนิด ซึ่งทำหน้าที่กรองอากาศที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้อากาศที่สะอาด บริสุทธิ์

ขั้นแรก เครื่องฟอกอากาศจะดูดอากาศภายในห้องเพื่อดักจับฝุ่นละออง โดยอากาศจะผ่านทะลุเข้ายังตัวกรองหลายชนิดแตกต่างกัน เพื่อดักจับฝุ่นละออง จากนั้นจะส่งอากาศที่สะอาดผ่านกลับไปยังพื้นที่ห้องอีกครั้ง

ฝุ่น PM 2.5 และประโยชน์ของเครื่องฟอกอากาศ


เรามั่นใจว่าคุณต้องเคยรู้จักกับฝุ่นชนิดละเอียดในอากาศ หรือฝุ่น PM 2.5 ที่มีขนาดเล็กละเอียดมาก มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเพียง 2.5 ไมโคร เป็นฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้ของโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยอนุภาคที่เล็กและเบาจึงอยู่ในอากาศได้นานกว่าฝุ่นละอองที่มีน้ำหนักมาก เพิ่มโอกาสในการที่มนุษย์หายใจเข้าไปในร่างกาย ซึ่งฝุ่น PM 2.5 นั้นเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ทั้งในผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่และเด็ก

การใช้งานเครื่องฟอกอากาศภายในบ้านจะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองชนิดละเอียด และมลพิษ ปกป้องสมาชิกในครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคระบบทางเดินหายใจ


สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ


สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ


4 ข้อมูลสำคัญและในการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ อาทิ ชนิดของตัวกรอง ขนาดพื้นที่ห้อง ระดับเสียงรบกวน และราคา

1. ชนิดของตัวกรอง


เทคโนโลยีในการกรองอากาศให้สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพมีด้วยกันหลายเทคโนโลยี จึงต้องพิจารณาผลิตภัณฑ์รุ่นที่มีตัวกรองตรงกับความต้องการใช้งานของคุณ:

ตัวกรองพรีฟิลเตอร์ ช่วยกรองฝุ่นละอองอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น ขนสัตว์ ก่อนอากาศจะเข้าสู่การกรองชั้นต่อไป หากคุณมีสัตว์เลี้ยงภายในบ้านจึงควรเลือกเครื่องฟอกอากาศที่มีตัวกรองพรีฟิลเตอร์ประสิทธิภาพสูง เพื่อการดักจับขนสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวกรอง HEPA (High Efficiency Particulate Air) สามารถขจัดฝุ่นละอองขนาด 0.3 ไมครอน หรือใหญ่กว่าได้ถึง 99.98% และยังกรองฝุ่นผง ละอองเกสร เชื้อรา และสะเก็ดละอองจากสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวกรอง HEPA จึงเหมาะกับผู้ที่มีอาการหอบหืด หรือภูมิแพ้ ซึ่งตัวกรองนั้นมีทั้งชนิด “HEPA-like” (คล้ายคลึงกับ) HEPA หรือ “HEPA-type” (ประเภท HEPA) ตัวกรองเหล่านี้อาจไม่ได้ผ่านการรับรองและไม่ได้คุณภาพการใช้งานที่เท่าเทียมกับตัวกรอง HEPA แท้ จึงควรตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจก่อนการเลือกซื้อ

ตัวกรอง Activated carbon ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ และแก๊ซ ขจัดควัน สารเคมี กลิ่นอาหาร และละออง โดยดักจับสารละอองที่เป็นอัตราย (VOCs) โดยรวดเร็ว ซึ่งสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้หรือ จากผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในบ้านบางชนิด สามารถทำอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหอบหืด หรือแพ้สารเคมี

ตัวกรองป้องกันเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรค ช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายและเชื้อโรค


2. ขนาดพื้นที่ห้อง


ขนาดพื้นที่ห้องเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ คุณต้องมั่นใจได้ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ครอบคลุมพื้นที่ภายในห้องอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการฟอกอากาศที่มีคุณภาพ เราแนะนำให้คุณเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศที่สามารถฟอกอากาศได้กว้างกว่าพื้นที่ห้องของคุณประมาณ 20-40%

ห้องขนาดใหญ่ก็ย่อมต้องการค่า CADR ที่สูงขึ้น และค่า CADR คืออะไร และจำเป็นต่อการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศอย่างไร? ค่า CADR ย่อมาจาก Clean Air Delivery Rate อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธ์ เป็นค่าที่บอกประสิทธิภาพการฟอกอากาศที่แท้จริงโดยการนำไปทดสอบในห้องปฏิบัติการกับสารหรือละอองในอากาศ 3 ชนิด คือ ควันบุหรี่ (Smoke), ฝุ่น (Dust) และ เกสรดอกไม้ (Pollen) มีหน่วยเป็นมาตรฐานเป็น CFM (Cubic Feet per Minute) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำความสะอาดอากาศกับพื้นที่ในห้องได้

ดังนั้นห้องที่มีขนาดใหญ่จึงต้องการเครื่องฟอกอากาศที่มีค่า CADR สูง โดยผู้ผลิตจะให้คำแนะนำค่า CADR และขนาดพื้นที่ห้องไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อ คุณจึงควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจ

ค่า CADR แนะนำ สำหรับแต่ละขนาดพื้นที่ห้อง :

พื้นที่ห้อง (ตารางเมตร) ค่า CADR ขั้นต่ำที่แนะนำ
26 200
40 300
53 400
66 472
88 688


3. ระดับเสียง


เครื่องฟอกอากาศ electrolux


ไม่เพียงแค่ประสิทธิภาพในการฟอกอากาศที่เป็นประเด็นสำคัญในการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ แต่ระดับเสียงในการทำงานของเครื่องก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน เพราะเครื่องฟอกอากาศนั้นมีระยะเวลาในการทำงานที่ยาวนาน ดังนั้นเครื่องควรจะทำงานได้เงียบ

หากคุณกำลังมองหาเครื่องฟอกอากาศสำหรับหรับห้องนอน หรือห้องเด็กเล็ก เครื่องฟอกอากาศที่ทำงานได้เงียบจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของคุณ หากใช้งานในห้องนั่งเล่นคุณสามารถเลือกเครื่องที่มีการตั้งค่าได้หลากหลายที่ปรับเปลี่ยนได้สะดวก

โดยทั่วไปแล้วเครื่องฟอกอากาศควรมีระดับเสียงขณะทำงานที่ 50 เดซิเบล ซึ่งจะไม่เป็นการรบกวนการพักผ่อน


4. ราคาของเครื่องฟอกอากาศ


เครื่องฟอกอากาศควรจะราคาเท่าไหร่? การมีเครื่องฟอกอากาศเพื่อใช้งานนั้นส่งผลดีอย่างยิ่งกับสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ หรือหอบหืด อย่างไรก็ตามเราต้องพิจารณาถึง ชนิดของตัวกรอง ขนาดห้อง ค่า CADR และโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคา เครื่องฟอกอากาศอีเลคโทรลักซ์ มีรุ่นที่หลากหลายต่างราคาและขนาดพื้นที่ คุณสามารถเลือกเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ ตั้งแต่ราคา 5,990 ไปจนถึง 22,000 บาท 

สรุปข้อมูลสำคัญในการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ

 • คำนวนขนาดพื้นที่ห้องที่ต้องการใช้งานเครื่องฟอกอากาศ
 • เลือกเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะกับความต้องการด้านสุขภาพและ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
 • เปรียบเทียบค่า CADR เพื่อการกรองที่มีประสิทธิภาพ
 • เลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกรอง HEPA
 • เลือกใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีตัวกรองคาร์บอน เพื่อขจัดสารเคมี VOCs
 • เปรียบเทียบระดับเสียงของเครื่อง ที่เหมาะสมกับพื้นที่ห้องที่คุณต้องการใช้งาน และความเงียบแค่ไหนที่คุณต้องการ
 • การซื้อเครื่องฟอกอากาศคือการลงทุนครั้งใหญ่ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันให้ครอบคลุม คุณสามารถดูข้อมูล การรับประกันสินค้า ของเครื่องฟอกอากาศอีเลคโทรลักซ์

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอีเลคโทรลักซ์ เพื่อบ้านที่สะอาดและดีต่อสุขภาพ

เครื่องฟอกอากาศอีเลคโทรลักซ์ที่ดีที่สุด


หากคุณกำลังมองหาเครื่องฟอกอากาศสักเครื่อง อีเลคโทรลักซ์มีเครื่องฟอกอากาศให้เลือกหลากหลายรุ่น ที่ทำงานความสะอาดอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้

1. สำหรับห้องขนาดใหญ่


เครื่องฟอกอากาศ รุ่น UltimateHome 500 ออกแบบจากแนวคิดสไตล์สแกนดิเนเวียนของอีเลคโทรลักซ์ ที่ผสมผสานความสวยงาม และใช้งานง่ายเข้าด้วยกัน ใส่ใจในทุกรายละเอียด ทั้งการใช้งานง่าย การเก็บสายไฟที่สะดวก หน้าจอระบบการเซ็นเซอร์ และการเปลี่ยนไส้กรองอากาศที่เพียงแค่กดปุ่ม

เครื่องฟอกอากาศ รุ่น UltimateHome 500 เหมาะสำหรับห้องขนาด 52 ถึง 54 ตร.ม. พร้อมการกรอง 5 ขั้นตอน
 • Pre-filter: กรองฝุ่นขนาดใหญ่
 • Antibacterial coating: กำจัดเชื่อแบคทีเรีย
 • HEPA13: กรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก
 • Carbon filter: ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และก๊าซอันตรายได้สูงถึง 100%
 • UV-C lights: ขจัดเชื้อแบคทีเรียได้สูงถึง 99.99%

ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องฟอกอากาศ รุ่น UltimateHome 500

พื้นที่ห้อง 52 to 54m2
ประเภทการติดตั้ง ตั้งพื้น
ประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่น 99.97%
ระดับเสียง 20 เดซิเบล
จำนวนขั้นตอนการกรอง 5
ระบบการกรอง ตัวกรอง 5 ขั้นตอน (Pre-filter, Antibacterial coating, HEPA 13 filter, Carbon filter, and UV-C lights)
ลดราคาพิเศษ
ใหม่

฿ 7,990.00 ฿ 8,990.00 (รวมภาษี)

 • PureProtect ลดสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายในอากาศ¹
  • ทำงานเงียบ ไม่รบกวน เพียง 20 เดซิเบล
  • AirSurround ฟอกอากาศทั่วห้องภายใน 15 นาที ¹
เพิ่มเติม

฿ 7,990.00 ฿ 8,990.00 (รวมภาษี)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ลดราคาพิเศษ
ใหม่

฿ 9,990.00 ฿ 10,990.00 (รวมภาษี)

 • PureProtect ลดสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายในอากาศ¹
  • UV-C เพิ่มการปกป้องไปอีกขั้น
  • ทำงานเงียบ ไม่รบกวน เพียง 20 เดซิเบล
เพิ่มเติม

฿ 9,990.00 ฿ 10,990.00 (รวมภาษี)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

2. สำหรับห้องขนาดกลางและเล็ก


เครื่องฟอกอากาศรุ่น UltimateHome300 เหมาะสำหรับห้องขนาดเล็ก พื้นที่ไม่เกิน 29 ตร.ม.

PureProtect ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน ช่วยฟอกอากาศและขจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้ 99.98% ขจัดเชื้อไวรัส H1N1 ได้ 99.99% พร้อมกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ด้วยการออกแบบที่มีรากฐานและแนวคิดแบบสแกนดิเนเวียน เครื่องฟอกอากาศอีเลคโทรลักซ์จึงผสมผสานความสวยงามและฟังก์ชั่นการใช้งานที่ยอดเยี่ยมเข้าด้วยกัน ดีไซน์ใหม่ล่าสุดที่ช่วยให้ใช้งานได้ง่าย มีระบบเก็บสายไฟ เซ็นเซอร์ช่องอากาศ และปุ่มกดเพื่อเปลี่ยนตัวกรองที่ใช้งานสะดวก

สรุปข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องฟอกอากาศ UltimateHome300

สำหรับพื้นที่ห้อง สูงสุด 29 ตร.ม.
วิธีการติดตั้ง ตั้งพื้น
ประสิทธิภาพการขจัดฝุ่นละออง 99.97%
ระดับเสียง 20 เดซิเบล
จำนวนขั้นตอนการกรอง 5
ระบบการกรอง ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน : ตัวกรอง Pre-filter, สารเคลือบป้องกันแบคทีเรีย, ตัวกรอง HEPA 13, ตัวกรองคาร์บอน และแสง UV-C
ลดราคาพิเศษ
ใหม่

฿ 5,490.00 ฿ 6,090.00 (รวมภาษี)

 • PureProtect ลดสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายในอากาศ¹
  • UV-C เพิ่มการปกป้องไปอีกขั้น
  • ทำงานเงียบ ไม่รบกวน เพียง 20 เดซิเบล
เพิ่มเติม

฿ 5,490.00 ฿ 6,090.00 (รวมภาษี)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

3. สำหรับพื้นที่จำกัด


หากพื้นที่ห้องในบ้านของคุณค่อนข้างจำกัด เครื่องฟอกอากาศอีเลคโทรลักซ์ Well A5 และ A7 เครื่องฟอกอากาศน้ำหนักเบา พร้อมมือจับที่ให้คุณเคลื่อนย้ายด้วยมือเดียวได้อย่างสะดวก พร้อมขาตั้งสำหรับวางพื้น หรือติดเข้าก็ผนังเพื่อประหยัดพื้นที่

สรุปข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด UltimateHome300

ชนิดผลิตภัณฑ์ เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก
โวลท์ DC5V
วัตต์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 วัตต์
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ 0.52 กิโลกรัม
จำนวนขั้นตอนการกรอง 4
ลดราคาพิเศษ
ใหม่

฿ 3,990.00 ฿ 4,290.00 (รวมภาษี)

 • ลดเชื้อแบคทีเรีย 99.9%* และเชื้อไวรัส H1N1**
  • อากาศสะอาดปราศจากเชื้อแบคทีเรียด้วย IonActive
  • ช่วยให้บรรยากาศสดชื่น มีกลิ่นหอม
เพิ่มเติม

฿ 3,990.00 ฿ 4,290.00 (รวมภาษี)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ลดราคาพิเศษ
ใหม่

฿ 3,990.00 ฿ 4,290.00 (รวมภาษี)

 • ลดเชื้อแบคทีเรีย 99.9%* และเชื้อไวรัส H1N1**
  • อากาศสะอาดปราศจากเชื้อแบคทีเรียด้วย IonActive
  • ช่วยให้บรรยากาศสดชื่น มีกลิ่นหอม
เพิ่มเติม

฿ 3,990.00 ฿ 4,290.00 (รวมภาษี)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

>>> อ่านเพิ่มเติม : 5 วิธีการใช้เครื่องฟอกอากาศให้มีประสิทธิภาพ

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเลือกเครื่องฟอกอากาศ

 • 1. เครื่องฟอกอากาศเหมาะกับใครบ้าง
  สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หอบหืด หรือภูมิแพ้ เครื่องฟอกอากาศจะช่วยให้คุณภาพอากาศภายในบ้านดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น
 • 2. เครื่องฟอกอากาศดีจริงหรือ
  เครื่องฟอกอากาศช่วยดักจับฝุ่นละอองในอากาศและสารก่อภูมิแพ้ไว้ด้วยตัวกรอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศภายในบ้านจึงสะอาดและสดชื่น
 • 3. ผู้ที่ตั้งครรภ์สามารถใช้เครื่องฟอกอากาศได้หรือไม่
  ตัวกรองอากาศ HEPA ช่วยขจัดฝุ่นละอองในอากาศซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่ตั้งครรภ์ อย่างไรก็ดีควรรับคำแนะนำจากแพทย์เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยในการใช้เครื่องฟอกอากาศขณะตั้งครรภ์
compare channel adviser image
ซื้อสินค้า

  ซื้อจากร้านจำหน่าย