ความยั่งยืน

ความยั่งยืน เป็นสิ่งสำคัญ

sw-ceo-quote

“ผมเชื่อมั่นว่าการเป็นผู้นำในด้านความยั่งยืนของอีเลคโทรลักซ์ จะส่งผลดีให้กับทั้งองค์กรและกับผู้คนในทศวรรษหน้า”

โจนาส แซมมวลสัน
CEO อีเลคโทรลักซ์

sw-video-thumbnail-1

แนวทางสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของอีเลคโทรลักซ์ - เพื่ออนาคตที่ดีในปี 2030    


แนวทางสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของอีเลคโทรลักซ์ - เพื่ออนาคตที่ดีในปี 2030 - ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาวิธีการโซลูชั่นที่ดีขึ้น การเป็นบริษัทที่ดีขึ้นและเพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเรื่องความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอีเลคโทรลักซ์

sw-better-solutions

วิธีการโซลูชั่นที่ดีขึ้น

ประหยัดพลังงาน และทรัพยากร

การหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ และวิธีการทางธุรกิจ

หลีกเลี่ยงการวัสดุที่เป็นอันตราย

sw-better-company

การเป็นบริษัทที่ดีขึ้น

คำนึงถึงสภาพอากาศและขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สะอาดและประหยัดทรัพยากร

ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพในความหลากหลายของเชื้อชาติและสิทธิมนุษยชน

ขับเคลื่อนความยั่งยืนของกระบวนการผลิต

sw-better-living

เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สนับสนุนการรับประทานอาหารอย่างยั่งยืน

ยืดอายุการใช้งานเสื้อผ้าให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นเป็น 2 เท่า เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงครึ่งหนึ่ง

สร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับบ้าน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการดูแลสภาพอากาศลมหายใจและความสะอาดภายในในบ้าน

sw-better-solutions-2

วิธีการโซลูชั่นที่ดีขึ้น

ตอบสนองความต้องการของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เติบโตขึ้น ในขณะที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพที่ดี และใช้ทรัพยากรด้วยความคุ้มค่า

 • เราพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้ดี เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • มีส่วนร่วมทางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการบูรณาการผลิตภัณฑ์และวิธีการ
 • ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์สามารถวางใจได้ว่าเรามีการจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบ และเลือกใช้สารเคมีที่ปลอดภัย
sw-better-sompany-2

การเป็นบริษัทที่ดีขึ้น

เราค้นคว้าและพยายามอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความไว้วางใจและมีจริยธรรมในการดำเนินกิจการ ทั้งของตัวบริษัทเอง รวมทั้งบริษัทคู่ค้า

 • ลดคาร์บอนที่เกิดจากการผลิตในทุกโรงงานทั่วโลก
 • สร้างจริยธรรม ความหลากหลาย ความครอบคลุม และความน่าเชื่อถือของบริษัท คำนึงถึงทุกสิ่งที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตของเรา
 • ผลิตภัณฑ์ของเราถูกผลิตขึ้นด้วยแนวคิดเดียวกัน ตลอดกระบวนการผลิต - เคารพผู้คนพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อม
sw-better-living

เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เป้าหมายของเราคือการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ของผู้คนทั่วโลก ทั้งการรับประทานอาหารที่ดีขึ้น การดูแลเสื้อผ้าที่ดีขึ้น และดูแลอากาศภายในบ้านที่ดีขึ้น

 • สร้างแรงบันดาลใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรลักซ์ ซึ่งช่วยลดการเหลือทิ้งของอาหาร ใช้ทรัพยากรอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ คงคุณค่าสารอาหาร และช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการรับประทานอาหารอย่างยั่งยืนให้ดีขึ้น
 • ในฐานะผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อการดูแลเสื้อผ้า อีเลคโทรลักซ์สนับสนุนการดูแลเสื้อผ้าอย่างยั่งยืน ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าด้วยการทะนุถนอมเสื้อผ้าให้ใช้งานได้ยาวนาน
 • ผลิตภัณฑ์ของอีเลคโทรลักซ์ช่วยดูแลความเป็นอยู่ที่ดีต่อสุขภาพของผู้คนภายในบ้านด้วยความยั่งยืน ทั้งอากาศลมหายใจภายในบ้าน น้ำ และพื้นให้สะอาดไร้ฝุ่น
sw-graph
sw-better-eating

การรับประทานอาหารที่ดีขึ้น

อาหารเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของเรา และสุขภาพของโลกด้วยเช่นกัน ด้วยอุตสาหกรรมอาหารใช้พลังงานถึง 1 ใน 3 ของโลก และก่อให้เกิดมลพิษทั่วโลก 20 %* และที่สำคัญคือ 30% ที่ซื้อมากลับถูกทิ้งไป** ในขณะที่ยังมีประชากร 1 ใน 9 ของโลกยังคงหิวและขาดแคลนอาหาร*** และนี่คือเหตุผลที่เราสนับสนุนวิถีในการรับประทานอาหารที่ดีขึ้น สะดวกขึ้น และมีรสชาติที่ดีย่ิงขึ้น

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าด้านอาหาร

* UN SDG, 2018 **UN SDG, 2018 ***Food Aid Foundation, Hunger Map, 2019

การดูแลเสื้อผ้าที่ดีขึ้น

เสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่ทุกวันนี้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ใน 20 ปีที่ผ่านมาเสื้อผ้าถูกผลิตเพิ่มมากขึ้น 4 เท่าตัว และ 90% ของเสื้อผ้าเหล่านั้นถูกทิ้งก่อนเวลาอันควร** ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจาก Fast fashion และอีกส่วนคือการดูแลเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมเสื้อผ้าจึงเก่าไว ถึงเวลาแล้วที่เราควรเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกซื้อและดูแลเสื้อผ้า เราจึงสนับสนุนและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงวิธีในการดูแลเสื้อผ้า

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าสำหรับดูแลเสื้อผ้า

* Fashion Revolution ** โครงการ AEG Care Label
sw-better-clothing-care
sw-better-home-environment

สภาพอากาศแวดล้อมภายในบ้านที่ดีขึ้น

คุณภาพอากาศที่ไม่ดีส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์ ข้อมูลจาก UN พบว่าผู้คน 92% อาศัยอยู่ในสภาพอากาศที่ไม่ดีเกินค่าอากาศแนะนำ ผู้คนอาศัยภายในอาคารเฉลี่ย 16 ชม. ต่อวัน* - ซึ่งหากไม่มีระบบหมุนเวียนอากาศและการรักษาความสะอาดของพื้นที่ดีพอ จะทำให้อากาศภายในอาคารนั้นแย่กว่าอากาศภายนอกถึง 5 เท่าตัว* อีเลคโทรลักซ์จึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้คนมีสภาวะความเป็นอยู่ภายในบ้านที่ดียิ่งขึ้น

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าสำหรับดูแลอากาศ

* ข้อมูลจาก : BEAMA – My health My Home
sw-thumbnail-video-2

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้


อีเลคโทรลักซ์ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระดับโลก เราผสานความร่วมมือกับบริษัท นักวิทยาศาสตร์ และนักพัฒนากิจกรรม และผู้คนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านความเป็นอยู่ในอนาคต

compare channel adviser image
ซื้อสินค้า

  ซื้อจากร้านจำหน่าย