laundry promo introduction

โปรที่ 1: ซื้อเครื่องซักผ้าฝาหน้าทุกรุ่นได้รับสิทธิ์แลกซื้อเครื่องอบผ้าลดสูงสุด 12,000.- *

* เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย

โปรที่ 2: สินค้าราคาพิเศษ*

* เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขผ่อน 0% สำหรับการส่งเสริมการขายรายการนี้
 • โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 16 ส.ค. 2564-30 ก.ย. 2564
 • เฉพาะร้านค้าสาขาสินค้าและธนาคารที่ร่วมรายการกรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า, ราคา, โปรโมชั่นและธนาคารที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สินค้าบางรุ่นมีจำหน่ายเฉพาะบางสาขาเท่านั้น
 • เงื่อนไขการผ่อนชำระและเครดิตเงินคืนเป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนด
 • ตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย
หมายเหตุ
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมใช้กับโปรโมชั่นอื่นได้
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้ารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการขาย (เช่นการเปลี่ยนแปลงราคาพิเศษและรายการของสมนาคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สีของสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์
 • บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการจัดทำแค็ตตาล็อกสื่อพิมพ์
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งเสริมการขายกับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง

ซื้อสินค้า

  ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

  02-7259000