โปรที่ 1

เมื่อซื้อเตารีดแรงดันไอน้ำ รุ่น
E8SS1-80GM
แถมฟรีเครื่องฟอกอากาศ รุ่น
FA31-202GY

โปรที่ 2. ซื้อเตารีดไอน้ำ ราคาพิเศษ

ข้อกําหนดและเงื่อนไขผ่อน 0% สําหรับการส่งเสริมการขายรายการนี้

โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2564 – 31 ส.ค. 2564 / เฉพาะร้านค้า สาขา สินค้าและธนาคารที่ร่วมรายการ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า, ราคา, โปรโมชั่น และธนาคารที่ร่วมรายการ เพิ่มเติม ณ จุดขาย / สินค้าบางรุ่นมีจําหน่ายเฉพาะบางสาขาเท่านั้น / เงื่อนไขการผ่อนชําระและเครดิตเงินคืนเป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัตรกําหนด / ตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย

หมายเหตุ

  • เฉพาะสินค้าที่รวมรายการเท่านั้น โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมใช้กับโปรโมชั่นอื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการขาย (เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาพิเศษและรายการของสมนาคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สีของสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
  • บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการจัดทําแค็ตตาล็อกสื่อพิมพ์
  • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งเสริมการขายกับตัวแทนจําหน่ายอีกครั้ง

ซื้อสินค้า

    ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

    02-7259000