ตู้เย็น รุ่นใหม่ล่าสุดจากอีเลคโทรลักซ์คงความสดใหม่ได้นานถึง 7 วัน

   ตู้เย็นมัลติดอร์                        

ตู้เย็น Side-by-Side


ตู้เย็น 2 ประตู


หมายเหตุ
• บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้ารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สีของสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์
• เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมใช้กับโปรโมชั่นอื่นได้ โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย

บริษัท อีเลคโทรลักซ์ประเทศไทย จำกัด อาคารอีเลคโทรลักซ์ชั้น 14, 1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ศูนย์บริการลูกค้าอีเลคโทรลักซ์โทร.+66 2725 9000

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

    02-7259000