รับส่วนลด 4,000 บาท*
*เมื่อซื้อเครื่องซักผ้าหรือเครื่องซักและอบผ้าฝาหน้ารุ่น 11 กก.

รับส่วนลด 3,000 บาท*
*เมื่อซื้อเครื่องซักผ้าหรือเครื่องซักและอบผ้าฝาหน้ารุ่น 10 กก.

สุขใจได้ความยั่งยืนกับอีเลคโทรลักซ์
หมายเหตุ *เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมใช้กับโปรโมชั่นอื่นได้ โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

    02-7259000