ต่อที่ 1  Shock Price

รัวีต้าพลัสอินเวอร์เตอร์


วีต้าคูลอินเวอร์เตอร์


วีต้าอินเวอร์เตอร์


วีต้าไลท์พลัสอินเวอร์เตอร์


  ต่อที่ 2 : เลือกได้ตามใจคุณ

รับส่วน 5,000 บาท บาทเมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ 3 เครื่องขึ้นไป
(ในใบเสร็จเดียวกัน)

ต่อที่ 3 : ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน**

** เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ


ข้อกําหนดและเงื่อนไขผ่อน 0% สําหรับการส่งเสริมการขายรายการนี้:

โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2564 – 31 พ.ค. 2564 / เฉพาะร้านค้า สาขา สินค้าและธนาคารที่ร่วมรายการ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า, ราคา, โปรโมชั่น และธนาคารที่ร่วมรายการ โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2564 – 31 พ.ค. 2564 / เฉพาะร้านค้า สาขา สินค้าและธนาคารที่รวมรายการ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า, ราคา, โปรโมชั่น และธนาคารที่รวมรายการ

หมายเหตุ:
• เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมใช้กับโปรโมชั่นอื่นได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการขาย (เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาพิเศษและรายการของสมนาคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สีของสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการจัดทําแค็ตตาล็อกสื่อสิ่งพิมพ์
• กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งเสริมการขายกับตัวแทนจําหน่ายอีกครั้ง

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

    02-7259000