อีเลคโทรลักซ์ร่วมก่อตั้งแอปพลิเคชั่น MOVE
เพื่อช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว

ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทและองค์การที่เข้าร่วมกับโครงการ MOVE นับเป็นความภาคภูมิใจที่ อีเลคโทรลักซ์คือหนึ่งในบริษัทผู้ร่วมก่อตั้ง และประสานงานกับมูลนิธิ Axfoundation โดยได้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชั่นที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการฝึกอบรมสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานใ ประเทศไทยและเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19


Move application press image

“สถานการณ์การค้ามนุษย์และถูกบังคับใช้แรงงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยนั้นได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ส่งผลในทางลบเพิ่มมากขึ้น” คุณ Viveka Risberg ผู้ประสายงานโครงการ MOVE และผู้อำนวยการโครงการด้านความยั่งยืนในการผลิตและการบริโภคของมูลนิธิ Axfoundation กล่าว “ซึ่งแอปพลิเคชั่นนี้นอกจากจะช่วยให้ความรู้ผู้ใช้งานเกี่ยวกับโควิด-19 และสิทธิในการทำงานของพวกเขาแล้ว ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการใช้งานสื่อดิจิทัลในกลุ่มอาสาสมัครอีกด้วย”

ด้วยอีเลคโทรลักซ์หนึ่งในบริษัทที่สนับสนุนโครงการฯ เห็นว่าแอปพลิเคชั่นนี้จะสามารถช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานในโรงงาน และฝึกอบรมคู่ค้าได้

คุณ Cecilia Nord กรรมการฝ่ายการจัดหาของอีเลคโทรลักซ์กล่าว “ประเทศไทยเป็นแหล่งการผลิตสินค้าและอะไหล่ที่สำคัญของอีเลคโทรลักซ์ ซึ่งหนึ่งในส่วนสำคัญของแนวทางการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนของเรา คือการร่วมมือกับคู่ค้าในการจ้างงานด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพในการผลิต โดยในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เรามองเห็นความจำเป็นในการเข้าถึงและสนับสนุนผู้ที่มีความเสี่ยง ที่อยู่นอกเหนือไปจากระบบการผลิตของเราอีกด้วย และด้วยแอปพลิเคชั่น MOVE นี้เอง จะช่วยสร้างศูนย์รวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์และมีพลังในการช่วยเหลือ สนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานต่างด้าว ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์”

โครงการ MOVE มุ่งหวังให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ทั่วโลก สามารถเข้าถึงการใช้งานสื่อดิจิตอลได้สะดวก สามารถแบ่งปันความรู้ สร้างสรรค์เนื้อหาอันเป็นประโยชน์ โดยมูลนิธิ Axfoundation คือหนึ่งในองค์กรผู้ก่อตั้งโครงการ MOVE ร่วมกันกับพันธมิตรอื่น อาทิ @Axfood, @Electrolux, @HP, @IOM – UN Migration, @Quizrr, @Ulula และ Unil.

ใช้งานแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ได้จาก : http://mitrthai.com/
สามารถติดต่อ คุณ Viveka Risberg ที่มูลนิธิ Axfoundation เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ MOVE

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม : https://www.mynewsdesk.com/se/axfoundation/pressreleases/companies-with-business-in-thailand-launch-app-to-promote-migrant-workers-rights-3043646

#ethicalrecruitment #supplychainmanagement #humanrights #workersrights #CSR #responsiblebusiness #esg #responsiblesupplychain #migrantworkers #covid19 #forcedlabor #MOVE
compare channel adviser image
ซื้อสินค้า

    ซื้อจากร้านจำหน่าย