ตัวกรองขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ FRESH สำหรับเครื่องฟอกอากาศ A5 และ A7
ตัวกรองขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ FRESH สำหรับเครื่องฟอกอากาศ A5 และ A7 ตัวกรองขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ FRESH สำหรับเครื่องฟอกอากาศ A5 และ A7 ตัวกรองขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ FRESH สำหรับเครื่องฟอกอากาศ A5 และ A7

ตัวกรองขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ FRESH สำหรับเครื่องฟอกอากาศ A5 และ A7

  • ดักจับกลิ่นไม่พึงประสงค์ และแก๊ซได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เพื่ออากาศภายในบ้านที่สะอาดสดชื่น
  • แอปพลิเคชั่น Smart filter แจ้งเตือนการเปลี่ยนตัวกรอง

ซื้อออนไลน์ได้ที่นี่:

ค้นหารหัสสินค้า

รหัสสินค้าขีดเส้นใต้ด้วยสีเขียว แสดงอยู่บนฉลากรายละเอียดของสินค้า.
Model-number
ค้นหาฉลากรายละเอียดสินค้า บนเครื่องใช้ไฟฟ้า:
สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
ตัวกรองขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ตัวกรองขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ผสมผสานระหว่าง Advanced Active Carbon และ เทคโนโลยีตัวกรอง ที่ช่วยทำความสะอาดอากาศภายในห้อง ให้ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ แก๊ซ และสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

คงความสะอาดสดชื่น ดีต่อสุขภาภ ให้กับอากาศภายในบ้านคุณ ด้วยตัวกรองคาร์บอนที่ผลิตจากเปลือกมะพร้าว ดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นจากสัตว์เลี้ยง ขยะ หรือ การปรุงอาหาร และ VOCs จากสารเคมี

ตัวแสดงสถานะตัวกรองอัจฉริยะ

ตัวแสดงสถานะตัวกรองอัจฉริยะ

ในตัวกรองแต่ละชิ้นจะมีอุปกรณ์ Smart Tag ที่ใช้ในการวัดและบันทึกค่าฝุ่นที่กรอง และอายุการใช้งานที่เหลือ โดยคุณจะสามารถทราบถึงระยะเวลาในการเปลี่ยนตัวกรองได้จากแอปพลิเคชั่น

ซื้อสินค้า

    ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

    02-7259000