เครื่องซักผ้าที่เหมาะกับคุณ

Electrolux Find your perfect washer

5 ข้อสำคัญในการเลือกซื้อเครื่องซักผ้า

1 จำนวนสมาชิกในครอบครัว

หากครอบครัวของคุณมีจำนวนสมาชิกมากกว่า 5 คนขึ้นไป ควรเลือกซื้อเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่กว่า 9 กิโลกรัม และหากมีสมาชิก 2-3 คน สามารถใช้เครื่องซักผ้าขนาด 7 กิโลกรัมได้

2 สถานที่ในการวางเครื่องซักผ้า

หากคุณต้องการวางเครื่องซักผ้าไว้ในครัว ห้องน้ำ หรือบริเวณอื่นที่อยู่ภายในตัวบ้าน ควรเลือกเครื่องซักผ้าที่ทำงานเงียบ มีเสียงรบกวนน้อย

3 คุณซักผ้าบ่อยแค่ไหน

หากภายในหนึ่งสัปดาห์คุณซักผ้ามากกว่า 3-4 ครั้ง ควรเลือกเครื่องซักผ้าที่เน้นการประหยัดพลังงาน และเลือกโปรแกรมการซักได้หลากหลาย

4 เลือกเครื่องซักผ้าให้เหมาะกับชนิดเสื้อผ้าที่คุณซักบ่อยที่สุด

เครื่องซักผ้าอีเลคโทรลักซ์ทุกรุ่นสามารถซักเสื้อผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่น กางเกงยีนส์ เสื้อผ้าฝ้าย และผ้าเช็ดตัวได้ แต่หากคุณต้องการซักเสื้อผ้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นผ้าขนสัตว์หรือผ้าไหม ควรเลือกเครื่องรุ่นที่มีโปรแกรมการซักถนอมเนื้อผ้า

5 ปริมาณเสื้อผ้าในการซักแต่ละครั้ง มากน้อยแค่ไหน

หากปริมาณเสื้อผ้าในการซักแต่ละครั้งไม่แน่นอน ควรเลือกเครื่องซักผ้าที่มีระบบวัดและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับปริมาณเสื้อผ้าโดยอัตโนมัติ หรือถ้าคุณซักเสื้อผ้าครั้งละมากๆ อยู่เสมอ ควรเลือกเครื่องซักผ้าที่มีความจุมากและมีประตูเครื่องขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

1 จำนวนสมาชิกในครอบครัว

หากครอบครัวของคุณมีจำนวนสมาชิกมากกว่า 5 คนขึ้นไป ควรเลือกซื้อเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่กว่า 9 กิโลกรัม และหากมีสมาชิก 2-3 คน สามารถใช้เครื่องซักผ้าขนาด 7 กิโลกรัมได้

2 สถานที่ในการวางเครื่องซักผ้า

หากคุณต้องการวางเครื่องซักผ้าไว้ในครัว ห้องน้ำ หรือบริเวณอื่นที่อยู่ภายในตัวบ้าน ควรเลือกเครื่องซักผ้าที่ทำงานเงียบ มีเสียงรบกวนน้อย

3 คุณซักผ้าบ่อยแค่ไหน

หากภายในหนึ่งสัปดาห์คุณซักผ้ามากกว่า 3-4 ครั้ง ควรเลือกเครื่องซักผ้าที่เน้นการประหยัดพลังงาน และเลือกโปรแกรมการซักได้หลากหลาย

4 เลือกเครื่องซักผ้าให้เหมาะกับชนิดเสื้อผ้าที่คุณซักบ่อยที่สุด

เครื่องซักผ้าอีเลคโทรลักซ์ทุกรุ่นสามารถซักเสื้อผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่น กางเกงยีนส์ เสื้อผ้าฝ้าย และผ้าเช็ดตัวได้ แต่หากคุณต้องการซักเสื้อผ้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นผ้าขนสัตว์หรือผ้าไหม ควรเลือกเครื่องรุ่นที่มีโปรแกรมการซักถนอมเนื้อผ้า

5 ปริมาณเสื้อผ้าในการซักแต่ละครั้ง มากน้อยแค่ไหน

หากปริมาณเสื้อผ้าในการซักแต่ละครั้งไม่แน่นอน ควรเลือกเครื่องซักผ้าที่มีระบบวัดและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับปริมาณเสื้อผ้าโดยอัตโนมัติ หรือถ้าคุณซักเสื้อผ้าครั้งละมากๆ อยู่เสมอ ควรเลือกเครื่องซักผ้าที่มีความจุมากและมีประตูเครื่องขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ซื้อสินค้า

    ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

    02-7259000