ด้วย Electrolux Life App มั่นใจได้ว่าเสื้อผ้าที่คุณรัจะได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี

ซักผ้าด้วยความใส่ใจได้จากทุกที่


ด้วยโปรแกรมอีเลคโทรลักซ์ไลฟ์แอป (Electrolux Life App) คุณจะสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า เลือกและควบคุมโปรแกรม เพิ่มตัวเลือก และได้รับการแจ้งเตือนจากระยะไกลได้  
ช่วยให้คุณพบวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลเสื้อตัวโปรด  ทั้งวิธีการดูแลเสื้อผ้าเนื้อบาง  เลือกสารซักฟอก จัดการข้อมูลฉลากการดูแลรักษาผ้า และดูแลเครื่องซักผ้าให้สะอาดและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมือคุณเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน


วิดีโอสาธิตวิธีใช้ วิดีโอสาธิตวิธีใช้

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

    02-7259000