โปรที่ 1. ซื้อเครื่องซักผ้าฟาหน้าทุกรุ่นได้รับสิทธิ์แลกซื้อเครื่องอบผ้าลดสูงสุด 12,000.- *  

* เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย

โปรที่ 2. สินค้าราคาพิเศษ                               

* เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขผ่อน 0% สำหรับการส่งเสริมการขายรายการนี้

โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2564-22 ก.ค. 2564 / เฉพาะร้านค้าสาขาสินค้าและธนาคารที่ร่วมรายการกรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า, ราคา, โปรโมชั่นและธนาคารที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย / สินค้าบางรุ่นมีจำหน่ายเฉพาะบางสาขาเท่านั้น / เงื่อนไขการผ่อนชำระและเครดิตเงินคืนเป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนด / ตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย

หมายเหตุ

  • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมใช้กับโปรโมชั่นอื่นได้
  • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้ารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการขาย (เช่นการเปลี่ยนแปลงราคาพิเศษและรายการของสมนาคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สีของสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์
  • บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการจัดทำแค็ตตาล็อกสื่อพิมพ์
  • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งเสริมการขายกับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

    02-7259000