โปรโมชั่น ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน*

โปร 1 รับฟรี

โปร 2 ราคาพิเศษ

โปร 3 ซื้อคู่ สุดคุ้ม

เมื่อซื้อเครื่องซักผ้าคู่กับเครื่องอบผ้า

Perfect pair UltimateCareTM 800

EWF1023BDWA
+
EDH803BEWA

67,980

ราคาพิเศษ 55,990

Perfect pair UltimateCareTM 700

EWF9024BDWA
+
EDC804CEWA

51,980

ราคาพิเศษ 39,990

Perfect pair UltimateCareTM 500

EWF8025CQWA
+
EDS805JQWA

32,980

ราคาพิเศษ 29,990
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย / เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด  / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ imageh335k.png electroluxthailand

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

    02-7259000