ตู้เย็น

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว

เครื่องดูดฝุ่น

เครื่องซักผ้า เครื่องซักอบ

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม.

เงื่อนไข
: โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นทางการตลาดอื่นๆ ได้ / สินค้าจำหน่ายทั่วประเทศ
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจุดขาย / เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ElectroluxThailand

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

    02-7259000