เครื่องปรุง

Main Dish
  1. ลูกแพร์ 15 เซ็นติลิตร
  2. เฟนเนล 5 เซ็นติลิตร
  3. มะนาว 2 เซ็นติลิตร
  4. ใบมินท์สด

ขั้นตอนการปรุง

  1. นำเฟนเนลและลูกแพร์ใส่ลงในเครื่องปั่น
  2. เติมน้ำมะนาวสดลงไป
  3. ตบใบมินท์ด้วยมือและเติมลงไป
  4. เสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งและดื่ม
Pear_sfw.jpg

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

    02-7259000