vacuum-hero3.jpg

เครื่องกรองอากาศ

 • EAC315

  เครื่องฟอกอากาศ

  • สำหรับห้องขนาด 43 ตร.ม.
  • ค่า CADR = 580 ลูกบาศ์เมตร/ชั่วโมง
  • Plasmawave และ Clencel สิขสิทธิ์เฉพาะของ อีเลคโทรลักซ์ เพิ่มประสิทธิภาพการกรองอากาศ และกำจัดกลิ่น

 • EAC415

  เครื่องฟอกอากาศ

  • สำหรับห้องขนาด 60 ตร.ม.
  • ค่า CADR = 410 ลูกบาศ์เมตร/ชั่วโมง
  • Plasmawave และ Clencel สิขสิทธิ์เฉพาะของ อีเลคโทรลักซ์ เพิ่มประสิทธิภาพการกรองอากาศ และกำจัดกลิ่น

แสดง
หน่วย

ค้นหาเครื่องใช้ไฟฟ้า

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย