เงื่อนไขกติกาและข้อกำหนด

 

1.สินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญต้องมีอายุการใช้งาน ขั้นต่ำ 15 ปีขึ้นไป โดยอีเลคโทรลักซ์เป็นผู้ตรวจสอบ และยังสามารถใช้งานได้อยู่

 

2.ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมแคมเปญ โดยให้ข้อมูลสินค้าที่ใช้อยู่ 15 ปีขึ้นไป ระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อการติดต่อประสานงาน พร้อมทั้งถ่ายคลิปวิดีโอขณะเครื่องกำลังทำงานอยู่ (ความยาวไม่เกิน 1 นาที) เพื่อประกอบการพิจารณาและตรวจสอบต่อไป หรือโทรสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าอีเลคโทรลักซ์ สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

3.สินค้าที่ร่วมรายการภายใต้ชื่อแบรนด์ “อีเลคโทรลักซ์” ได้แก่ เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าอบผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องล้างจาน ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว นอกจากนี้ไม่เข้าร่วมรายการ ขอสงวนสิทธิ์ สินค้าที่ยกเลิกการขาย ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้

 

4.อีเลคโทรลักซ์จะมอบเครื่องใหม่ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ากันกับเครื่องเดิมของลูกค้าหรือใกล้เคียงตามที่มีสินค้าอยู่ในคลังสินค้า โดยยึดเกณฑ์ “ขนาดความจุ” เป็นหลัก เช่น

  • ตู้เย็น 400L เก่า มอบตู้เย็น 400L ใหม่
  • เครื่องซักผ้า 8kg เก่า มอบเครื่องซักผ้า 8kg ใหม่
  • เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 BTU เก่า มอบเครื่องปรับอากาศขนาด 12000 BTU ใหม่

 

5.อีเลคโทรลักซ์ เป็นผู้จัดส่งและติดตั้งให้ลูกค้า โดยสินค้าเดิมของลูกค้า บริษัทฯ ไม่รับกลับ

 

6.การติดตั้ง ต้องเป็นจุดเดิมเท่านั้น ในกรณีเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้ง ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งจุดใหม่

 

7.ลูกค้าเป็นผู้จ่าย ภาษี ณ ที่จ่าย 5% โดยคิดจากราคาขายโปรโมชั่น ณ ปัจจุบัน โดยโอนเงินมายังบริษัทฯ ก่อนที่จะนำส่งสินค้า

 

8.จำกัดจำนวนเข้าร่วมรายการ ครอบครัวละ 1 ชิ้นเท่านั้น โดยยึดจากทะเบียนบ้านเป็นเกณฑ์

 

9.พนักงานของบริษัทฯ และครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ

 

10.จำกัดจำนวน 100 ชิ้นแรกเท่านั้น

 

11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

12.การตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุด

 

13.ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดโดยถูกต้องและครบถ้วน หากพบว่ามีการทุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิการร่วมกิจกรรม และการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

14.รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

    02-7259000