การรับประกัน

อีเลคโทรลักซ์รับประกันผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อไปแล้ว ตามรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิดดังต่อไปนี้

-อีเลคโทรลักซ์ขอรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ต่อผู้ซื้อที่ได้ลงทะเบียนประกันไว้กับบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น
-การเริ่มต้นการนับระยะประกันจะนับจากวันที่สินค้าได้มีการซื้อขายและส่งมอบกันระหว่างผู้ซื้อกับบริษํทฯ หรือร้านค้า หรือกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ตามอายุประกันของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลได้จากที่นี่

 
ส่งให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนคนอื่นๆ

ดูอีเมลก่อนส่ง สวัสดีเพื่อน คิดว่าคุณอาจจะสนใจผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ปิด