หม้อหุงข้าว

14 ผลิตภัณฑ์ Compare products: 0

ERC1800

 • หม้อหุงข้าวแบบธรรมดาความจุ 1.8 ลิตร
 • กำลังไฟ 700-833 วัตต์
 • หม้อชั้นในเคลือบสารกันติด หนา 1.0 มิลลิเมตร
 • ฝาแก้วใส
 • ความยาวสายไฟ 1.2 เมตร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง260 x กว้าง285 x ลึก285 mm

ERC1300

 • หม้อหุงข้าวแบบธรรมดาความจุ 1.3 ลิตร
 • กำลังไฟ 450-536 วัตต์
 • หม้อชั้นในเคลือบสารกันติด หนา 1.0 มิลลิเมตร
 • ฝาแก้วใส
 • ความยาวสายไฟ 1.2 เมตร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง250 x กว้าง225 x ลึก225 mm

ERC3105

 • หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ ความจุ 1.8 ลิตร
 • กำลังไฟ 650-770 วัตต์
 • หม้อชั้นในเคลือบสารกันติด 2 ชั้น
 • อุ่นอัตโนมัติยาวนาน 24 ชั่วโมง
 • ความยาวสายไฟ 1.1 เมตร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง273 x กว้าง273 x ลึก284 mm

ERC3205

 • หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ความจุ 1.8 ลิตร
 • กำลังไฟ 650-770 วัตต์
 • ระบบทำความร้อน 3 ทิศทาง
 • หม้อชั้นในเคลือบสารกันติด 2 ชั้น
 • อุ่นอัตโนมัติยาวนาน 24 ชั่วโมง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง284 x กว้าง273 x ลึก301 mm

ERC3305

 • หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ความจุ 1.8 ลิตร
 • กำลังไฟ 650-770 วัตต์
 • ระบบทำความร้อน 3 ทิศทาง
 • หม้อชั้นในเคลือบสารกันติด 2 ชั้น หนา 1.7 มิลลิเมตร
 • อุ่นอัตโนมัติยาวนาน 24 ชั่วโมง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง284 x กว้าง273 x ลึก301 mm

ERC3405

 • หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ความจุ 1.8 ลิตร
 • กำลังไฟ 650-770 วัตต์
 • ระบบทำความร้อน 3 ทิศทาง
 • หม้อชั้นในเคลือบสารกันติด 2 ชั้น หนา 1.7 มิลลิเมตร
 • อุ่นอัตโนมัติยาวนาน 24 ชั่วโมง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง284 x กว้าง273 x ลึก301 mm

ERC3505

 • หม้อหุงข้าวระบบดิจิตอลความจุ 1.8 ลิตร
 • กำลังไฟ 650-770 วัตต์
 • หุงได้ทั้งข้าวสวย ข้าวต้ม และข้าวญี่ปุ่น
 • 10 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
 • ระบบทำความร้อน 3 ทิศทาง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง284 x กว้าง273 x ลึก301 mm

ERC1000

 • 700 วัตต์
 • เคลือบสารกันติด
 • หม้ออย่างหนา
 • ฝาแก้ว
 • สายไฟ 1.1 เมตร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง245 x กว้าง265 x ลึก325 mm

ERC2100

 • 700 วัตต์
 • ข้าวสวยและข้าวต้ม
 • ทำความร้อน 3 ทิศทาง
 • เคลือบสารกันติด
 • หม้ออย่างหนา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง281 x กว้าง261 x ลึก280 mm

ERC2200

 • 750 วัตต์
 • ข้าวสวยและข้าวต้ม
 • ระบบทำความร้อน 3 ทิศทาง (ด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง)
 • เคลือบสารกันติด
 • หม้ออย่างหนา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง281 x กว้าง261 x ลึก280 mm

ERC500

 • 600 วัตต์
 • เคลือบสารกันติด
 • หม้ออย่างหนา
 • ฝาแก้ว
 • สายไฟ 1.1 เมตร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง200 x กว้าง280 x ลึก305 mm

ERC6503W

 • 600 วัตต์
 • ฟังก์ชั่นการหุง
 • 9 โปรแกรม
 • ทำความร้อน 3 ทิศทาง
 • เคลือบสารกันติด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง200 x กว้าง230 x ลึก310 mm

ERC6603W

 • 700 วัตต์
 • ฟังก์ชั่นการหุง
 • 9 โปรแกรม
 • ทำความร้อน 3 ทิศทาง
 • เคลือบสารกันติด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง230 x กว้าง260 x ลึก350 mm

ERC7603W

 • 800 วัตต์
 • ฟังก์ชั่นการหุง
 • 12 โปรแกรม
 • ทำความร้อน 3 ทิศทาง
 • เคลือบสารกันติด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง230 x กว้าง260 x ลึก350 mm
14 ผลิตภัณฑ์ Compare products: 0
ย้อนกลับไปด้านบน