หม้อหุงข้าว

11 Products Compare products: 0

ERC3205

 • หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ความจุ 1.8 ลิตร
 • กำลังไฟ 650-770 วัตต์
 • ระบบทำความร้อน 3 ทิศทาง
 • หม้อชั้นในเคลือบสารกันติด 2 ชั้น
 • อุ่นอัตโนมัติยาวนาน 24 ชั่วโมง
Read more
H284 x W273 x D301 mm

ERC3305

 • หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ความจุ 1.8 ลิตร
 • กำลังไฟ 650-770 วัตต์
 • ระบบทำความร้อน 3 ทิศทาง
 • หม้อชั้นในเคลือบสารกันติด 2 ชั้น หนา 1.7 มิลลิเมตร
 • อุ่นอัตโนมัติยาวนาน 24 ชั่วโมง
Read more
H284 x W273 x D301 mm

ERC3405

 • หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ความจุ 1.8 ลิตร
 • กำลังไฟ 650-770 วัตต์
 • ระบบทำความร้อน 3 ทิศทาง
 • หม้อชั้นในเคลือบสารกันติด 2 ชั้น หนา 1.7 มิลลิเมตร
 • อุ่นอัตโนมัติยาวนาน 24 ชั่วโมง
Read more
H284 x W273 x D301 mm

ERC3505

 • หม้อหุงข้าวระบบดิจิตอลความจุ 1.8 ลิตร
 • กำลังไฟ 650-770 วัตต์
 • หุงได้ทั้งข้าวสวย ข้าวต้ม และข้าวญี่ปุ่น
 • 10 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
 • ระบบทำความร้อน 3 ทิศทาง
Read more
H284 x W273 x D301 mm

ERC1000

 • 700 วัตต์
 • เคลือบสารกันติด
 • หม้ออย่างหนา
 • ฝาแก้ว
 • สายไฟ 1.1 เมตร
Read more
H245 x W265 x D325 mm

ERC2100

 • 700 วัตต์
 • ข้าวสวยและข้าวต้ม
 • ทำความร้อน 3 ทิศทาง
 • เคลือบสารกันติด
 • หม้ออย่างหนา
Read more
H281 x W261 x D280 mm

ERC2200

 • 750 วัตต์
 • ข้าวสวยและข้าวต้ม
 • ระบบทำความร้อน 3 ทิศทาง (ด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง)
 • เคลือบสารกันติด
 • หม้ออย่างหนา
Read more
H281 x W261 x D280 mm

ERC500

 • 600 วัตต์
 • เคลือบสารกันติด
 • หม้ออย่างหนา
 • ฝาแก้ว
 • สายไฟ 1.1 เมตร
Read more
H200 x W280 x D305 mm

ERC6503W

 • 600 วัตต์
 • ฟังก์ชั่นการหุง
 • 9 โปรแกรม
 • ทำความร้อน 3 ทิศทาง
 • เคลือบสารกันติด
Read more
H200 x W230 x D310 mm

ERC6603W

 • 700 วัตต์
 • ฟังก์ชั่นการหุง
 • 9 โปรแกรม
 • ทำความร้อน 3 ทิศทาง
 • เคลือบสารกันติด
Read more
H230 x W260 x D350 mm

ERC7603W

 • 800 วัตต์
 • ฟังก์ชั่นการหุง
 • 12 โปรแกรม
 • ทำความร้อน 3 ทิศทาง
 • เคลือบสารกันติด
Read more
H230 x W260 x D350 mm
11 Products Compare products: 0
Back to top