ตู้เย็นไซด์ บาย ไซด์

2 ผลิตภัณฑ์ Compare products: 0

ESE5301AG

  • NUTRIFRESH™ INVERTER
  • Fresh Taste Deodorizer
  • Fresh Logic
  • Shelf Edge Protection
  • Easy Access Crisper 2 ชั้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1821 x กว้าง923 x ลึก636 mm

ESE6201BG

  • NUTRIFRESH™ INVERTER
  • Fresh Taste Deodorizer
  • Fresh Logic
  • Shelf Edge Protection
  • Easy Access Crisper 2 ชั้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1821 x กว้าง923 x ลึก706 mm
2 ผลิตภัณฑ์ Compare products: 0
ย้อนกลับไปด้านบน