ตู้เย็น-2-ประตู

19 ผลิตภัณฑ์ Compare products: 0

ETE5722GA

 • NutriFresh™ Inverter ประหยัดพลังงาน
 • FreshShield Crisper สดใหม่ได้นานถึง 7 วัน
 • 360° Air Cool เทคโนโลยีกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • FreshTaste Deodorizer ลดแบคทีเรีย 99.8%
 • FlexStor™ ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1825 x กว้าง800 x ลึก767.2 mm

ETB4602GA

 • NutriFresh™ Inverter ประหยัดพลังงาน
 • FreshShield Crisper สดใหม่ได้นานถึง 7 วัน
 • 360° Air Cool เทคโนโลยีกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • FreshTaste Deodorizer ลดแบคทีเรีย 99.8%
 • FlexStor™ ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1725 x กว้าง700 x ลึก730.2 mm

ETB4602BA

 • NutriFresh™ Inverter ประหยัดพลังงาน
 • FreshShield Crisper สดใหม่ได้นานถึง 7 วัน
 • 360° Air Cool เทคโนโลยีกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • FreshTaste Deodorizer ลดแบคทีเรีย 99.8%
 • FlexStor™ ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1725 x กว้าง700 x ลึก730.2 mm

ETB3200BG

 • NutriFresh™ Inverter ประหยัดพลังงาน
 • MarketFresh Crisper
 • 360° Air Cool เทคโนโลยีกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • FreshTaste Deodorizer ลดแบคทีเรีย 99.8%
 • FlexStor™ ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1645 x กว้าง600 x ลึก650 mm

ETB2300BG

 • NutriFresh™ Inverter ประหยัดพลังงาน
 • MarketFresh Crisper
 • FreshTaste Deodorizer ลดแบคทีเรีย 99.8%
 • FlexStor™ ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1470 x กว้าง540 x ลึก615 mm

ETE5720AA

 • FreshShield Crisper สดใหม่ได้นานถึง 7 วัน
 • NutriFresh™ Inverter ประหยัดพลังงาน
 • FreshTaste Deodorizer ลดแบคทีเรีย 99.8%
 • 360° Air Cool เทคโนโลยีกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • FlexStor™ ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1825 x กว้าง800 x ลึก767.2 mm

ETB5702AA

 • NutriFresh™ Inverter ประหยัดพลังงาน
 • FreshShield Crisper สดใหม่ได้นานถึง 7 วัน
 • 360° Air Cool เทคโนโลยีกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • FreshTaste Deodorizer ลดแบคทีเรีย 99.8%
 • FlexStor™ ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1825 x กว้าง800 x ลึก767.2 mm

ETB4602AA

 • NutriFresh™ Inverter ประหยัดพลังงาน
 • FreshShield Crisper สดใหม่ได้นานถึง 7 วัน
 • 360° Air Cool เทคโนโลยีกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • FreshTaste Deodorizer ลดแบคทีเรีย 99.8%
 • FlexStor™ ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1725 x กว้าง700 x ลึก730.2 mm

ETB3500MG

 • NutriFresh™ Inverter ประหยัดพลังงาน
 • MarketFresh Crisper
 • 360° Air Cool เทคโนโลยีกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • FreshTaste Deodorizer ลดแบคทีเรีย 99.8%
 • FlexStor™ ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1755 x กว้าง600 x ลึก650 mm

ETB3200MG

 • NutriFresh™ Inverter ประหยัดพลังงาน
 • MarketFresh Crisper
 • 360° Air Cool เทคโนโลยีกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • FreshTaste Deodorizer ลดแบคทีเรีย 99.8%
 • FlexStor™ ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1645 x กว้าง600 x ลึก650 mm

ETB2600MG

 • NutriFresh™ Inverter ประหยัดพลังงาน
 • MarketFresh Crisper
 • FreshTaste Deodorizer ลดแบคทีเรีย 99.8%
 • FlexStor™ ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1605 x กว้าง540 x ลึก615 mm

ETB2300MG

 • NutriFresh™ Inverter ประหยัดพลังงาน
 • MarketFresh Crisper
 • FreshTaste Deodorizer ลดแบคทีเรีย 99.8%
 • FlexStor™ ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1470 x กว้าง540 x ลึก615 mm

EBE4500AA

 • NutriFresh™ Inverter ประหยัดพลังงาน
 • FreshShield Crisper สดใหม่ได้นานถึง 7 วัน
 • FreshTaste Deodorizer ลดแบคทีเรีย 99.8%
 • FlexStor™ ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว
 • รับประกัน 10 ปี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1725 x กว้าง700 x ลึก770 mm

EBB3500MG

 • NutriFresh™ Inverter ประหยัดพลังงาน
 • MarketFresh Crisper
 • 360° Air Cool เทคโนโลยีกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • FreshTaste Deodorizer ลดแบคทีเรีย 99.8%
 • FlexStor™ ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1755 x กว้าง600 x ลึก650 mm

EBB3200MG

 • NutriFresh™ Inverter ประหยัดพลังงาน
 • MarketFresh Crisper
 • 360° Air Cool เทคโนโลยีกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • FreshTaste Deodorizer ลดแบคทีเรีย 99.8%
 • FlexStor™ ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1645 x กว้าง600 x ลึก650 mm

ETB3202MG

 • MarketFresh Crisper
 • FreshTaste Deodorizer ลดแบคทีเรีย 99.8%
 • FlexStor™ ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1645 x กว้าง600 x ลึก650 mm

ETB2102MG

 • MarketFresh Crisper
 • FreshTaste Deodorizer ลดแบคทีเรีย 99.8%
 • FlexStor™ ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1405 x กว้าง540 x ลึก615 mm

EBB3200PA

 • Deo-Fresh
 • Multi Flow System
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1646 x กว้าง600 x ลึก705 mm

ENN2754AOW

 • ระบบควบคุมแบบอิเลคโทรนิคส์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1772 x กว้าง540 x ลึก547 mm
19 ผลิตภัณฑ์ Compare products: 0
ย้อนกลับไปด้านบน