เครื่องซักผ้าฝาบน

4 ผลิตภัณฑ์ Compare products: 0

EWT121

  • Favourite Program
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1070 x กว้าง670 x ลึก680 mm

EWT113

เครื่องซักผ้าฝาบน ความจุ 11 กก. รอบปั่นหมาดสูงสุด 850 รอบต่อนาที
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1070 x กว้าง670 x ลึก680 mm

EWT8541

เครื่องซักผ้าฝาบน ความจุ 8.5 กก. รอบปั่นหมาดสูงสุด 750 รอบต่อนาที
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง945 x กว้าง575 x ลึก642 mm

EWT1212

  • Fabric Friendly
  • No Scrubbing
  • Saves time
  • Anti-Tangle
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง1070 x กว้าง665 x ลึก665 มม. mm
4 ผลิตภัณฑ์ Compare products: 0
ย้อนกลับไปด้านบน