เตาอบไมโครเวฟ

20 ผลิตภัณฑ์ Compare products: 0

EMM2334GK

 • ไมโครเวฟ 800 วัตต์
 • ระบบย่าง 1,000 วัตต์
 • โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็ง
 • ไฟส่องสว่าง LED
 • ปรับความร้อน 5 ระดับ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง293 x กว้าง485 x ลึก396 mm

EMM2333MK

 • ไมโครเวฟ 800 วัตต์
 • โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็ง
 • ไฟส่องสว่าง LED
 • ระบบจานหมุน
 • ปรับความร้อน 5 ระดับ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง293 x กว้าง485 x ลึก396 mm

EMS2085X

 • เตาอบไมโครเวฟแบบ Build-in ความจุ 20 ลิตร
 • หน้าจอ LED และควบคุมด้วยลูกบิด
 • 8 โปรแกรมการทำอาหารอัตโนมัติ
 • ระบบล็อคป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
 • ตั้งเวลาทำอาหารได้สูงสุด 95 นาที
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง389 x กว้าง596 x ลึก335 mm

EMS2027GX

 • กำลังไฟ 700 วัตต์
 • กำลังไฟย่าง 1,000 วัตต์
 • หน้าจอ LED
 • ระบบย่างแบบควอตซ์
 • โปรแกรมทำอาหารอัตโนมัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง258.2 x กว้าง439.5 x ลึก330 mm

EMM2101GW

 • กำลังไฟ 800 วัตต์
 • กำลังไฟย่าง 1,000 วัตต์
 • ละลายน้ำแข็งได้.
 • ระบบจานหมุน.
 • ควบคุมการทํางานด้วยระบบลูกบิดหมุน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง289 x กว้าง461 x ลึก362 mm

EME2024MW

 • กำลังไฟ 700 วัตต์
 • หน้าจอ LED
 • ตั้งโปรแกรมได้
 • โปรแกรมทำอาหารพิเศษ
 • ทำอาหารด่วน 30 วินาที.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง258.2 x กว้าง439.5 x ลึก294 mm

EMM2331MK

 • กำลังไฟ 800 วัตต์
 • ละลายน้ำแข็งได้.
 • ระบบจานหมุน.
 • ควบคุมด้วยลูกบิด.
 • สมูทไวป์.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง281 x กว้าง483 x ลึก385 mm

EMM2025MX

 • กำลังไฟ 700 วัตต์
 • ละลายน้ำแข็งได้.
 • ระบบจานหมุน.
 • ควบคุมการทํางานด้วยระบบลูกบิดหมุน

 • สมูทไวป์.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง262 x กว้าง452 x ลึก330 mm

EMM2023MW

 • กำลังไฟ 700 วัตต์
 • ละลายน้ำแข็งได้.
 • ระบบจานหมุน.
 • ควบคุมการทํางานด้วยระบบลูกบิดหมุน

 • สมูทไวป์.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง262 x กว้าง452 x ลึก352 mm

EMT25507OX

 • อัตโนมัติ 10 โปรแกรม
 • กำลังไฟ 11 ระดับ
 • จอ LED
 • Quick Start
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง460 x กว้าง595 x ลึก470 mm

EMS4560X

 • อัตโนมัติ 13 โปรแกรม
 • หน้าจอ LED
 • ตั้งเวลาได้
 • กำลังไฟ 5 ระดับ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง462 x กว้าง593 x ลึก550 mm

EMS3477X

 • ฟังก์ชันการทํางานครบ
 • 800 วัตต์
 • ระบบย่าง 1,150 วัตต์

 • พัดลมกระจายความร้อน
 • ระบบไอน้ํา 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง415 x กว้าง524 x ลึก477 mm

EMS3288X

 • ละลายอาหารแช่แข็งง่ายและรวดเร็ว
 • โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
 • หลายรูปแบบการปรุง
 • จอแสดงผลสวยงาม
 • กระจายความร้อนอย่างทั่วถึง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง375 x กว้าง498 x ลึก572 mm

EMS3087X

 • ละลายอาหารแช่แข็งง่ายและรวดเร็ว
 • โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
 • หลายรูปแบบการปรุง
 • จอแสดงผลสวยงาม
 • ใช้งานง่าย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง300 x กว้าง539 x ลึก415 mm

EMS3085X

 • ละลายอาหารแช่แข็งง่ายและรวดเร็ว
 • โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
 • หลายรูปแบบการปรุง
 • จอแสดงผลสวยงาม
 • ใช้งานง่าย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง300 x กว้าง539 x ลึก415 mm

EMM2308X

 • 23 ลิตร
 • 800 วัตต์
 • ระบบละลายอาหารแช่แข็ง
 • ปรับได้ 5 ระดับ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง292.5 x กว้าง485 x ลึก370 mm

EMM2311W

 • 23 ลิตร
 • ระบบย่าง 1,000 วัตต์

 • 800 วัตต์
 • ปรับได้ 5 ระดับ
 • ระบบละลายอาหารแช่แข็ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง293 x กว้าง485 x ลึก400 mm

EMM2301W

 • 23 ลิตร
 • 800 วัตต์
 • ปรับได้ 5 ระดับ
 • ระบบละลายอาหารแช่แข็ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง293 x กว้าง485 x ลึก400 mm

EMM2003W

 • 20 ลิตร
 • 700 วัตต์

 • ปรับได้ 5 ระดับ
 • ระบบละลายอาหารแช่แข็ง
 • ระบบจานหมุน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง262 x กว้าง452 x ลึก335 mm

EMS2348X

 • ละลายอาหารแช่แข็งง่ายและรวดเร็ว
 • โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
 • หลายรูปแบบการปรุง
 • จอแสดงผลสวยงาม
 • ใช้งานง่าย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง292.5 x กว้าง485 x ลึก370 mm
20 ผลิตภัณฑ์ Compare products: 0
ย้อนกลับไปด้านบน