• 4 หัวเตา
  • Power Boost 3200 วัตต์ x 4
  • จอแสดงผล LED
  • ฟังชั่น STOP+GO
  • ฟังชั่น Bridge

กว้าง780 x ลึก520 mm

ประโยชน์หลัก

4 หัวเตา

4 หัวเตา

Power Boost 3200 วัตต์ x 4

Power Boost 3200 วัตต์ x 4

จอแสดงผล LED

จอแสดงผล LED

ฟังชั่น STOP+GO

ฟังชั่น STOP+GO เปล่ียนหัวเตาท้ังหมดเป็นฟังก์ช่ัน อุ่นอาหารพร้อมๆ กันกรณีต้องการหยุดทําอาหาร ช่ัวคราวกระทันหัน

ฟังชั่น Bridge

ฟังชั่น Bridge สามารถใช้ภาชนะขนาดใหญ่ในการ ทําอาหารโดยเปิด 2 หัวเตาเช่ือมกันได้

ปรับความร่อนได่อย่างรวดเร็วด้วยแถบสไลด์ 14 ระดับ

ปรับความร่อนได่อย่างรวดเร็วด้วยแถบสไลด์ 14 ระดับ

คุณอาจจะชอบ
คุณสมบัติเด่น

ฟังชั่น Bridge

4 หัวเตา

ควบคุมด้วยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส

ระบบล็อค ป้องกันเด็กเล่นเครื่อง

สามารถทําอาหารโดยเปิด2 หัวเตา เชื่อมกันได้ฟังชั่น STOP+GO

ตัวเวลาประหยัดไฟ

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ EHD8740FOK
ประเภทของการติดตั้ง ติดตั้งกับชุดครัว
สีหลักของตัวผลิตภัณฑ์ ดำ
ประเภทพลังงานที่ใช้ ไฟฟ้า
ประเภทของอุปกรณ์ส่งสัญญาณและสั่งงาน Touch control
ตำแหน่งของหน้าจอแสดงคำสั่ง ด้านหน้าเตา
โปรแกรมอัตโนมัติ Pot detection
สวิตช์ปิด/เปิดหลัก yes
ตัวจับเวลา Yes
สัญญาณแจ้งความร้อนตกค้าง มี
จำนวนพื้นที่ส่วนปรุงอาหารด้วยไฟฟ้า 4
ปริมาณไฟฟ้าสูงสุดในการใช้งาน (วัตต์) 7400
กระแสไฟฟ้าที่รองรับ (แอมป์) 33.6
ความกว้าง (มิลลิเมตร) 780
ความลึก (มิลลิเมตร) 520
บริการเสริม

ข้อมูลการรับประกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมการรับประกัน

ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทางอีเมล หรือโทรศัพท์

ติดต่อเราในช่องทางอื่นๆ