เตาเซรามิคชนิดฝัง

Facet_Hob_Typology

3 ผลิตภัณฑ์ Compare products: 0

EHC321BA

 • เตาเซรามิคชนิดฝัง 30 ซม. 2 หัว
 • ปรับความร้อนได้ 9 ระดับ
 • ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
 • ไฟแสดงสถานะการทำงานแต่ละหัวเตา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กว้าง300 x ลึก520 mm

EHC325BA

 • เตาเซรามิคชนิดฝัง 30 ซม. 2 หัว
 • ปรับความร้อนได้ 9 ระดับ
 • ควบคุมด้วยระบบอีเลคโทรนิคส์แบบสัมผัส
 • ไฟแสดงสถานะการทำงานแต่ละหัวเตา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง55 x กว้าง300 x ลึก520 mm

EHC724BA

 • เตาเซรามิคชนิดฝัง 70 ซม. 2 หัว
 • ปรับความร้อนได้ 14 ระดับ
 • ควบคุมด้วยระบบอีเลคโทรนิคส์แบบสัมผัส
 • ปิดการทำงานอัตโนมัติ
 • STOP+GO
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กว้าง700 x ลึก420 mm
3 ผลิตภัณฑ์ Compare products: 0
ย้อนกลับไปด้านบน