เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศอีเลคโทรลักซ์คงความเย็นสบายให้กับบ้านคุณ ประหยัดพลังงานและทำงานเงียบด้วยระบบ Inverter พร้อมระบบกรองอากาศให้สะอาด เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเค... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประเภท
17 ผลิตภัณฑ์ Compare products: 0

ESV09HRC-A2

 • I Feel Sensor
 • ทำงานเงียบ
 • Genius Sleep
 • X-Fan
 • สารเคลือบ Gold Tech
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง316 x กว้าง896 x ลึก205 mm

ESV12HRC-A2

 • I Feel Sensor
 • ทำงานเงียบ
 • Genius Sleep
 • X-Fan
 • สารเคลือบ Gold Tech
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง316 x กว้าง896 x ลึก205 mm

ESV18HRC-A2

 • I Feel Sensor
 • ทำงานเงียบ
 • Genius Sleep
 • X-Fan
 • สารเคลือบ Gold Tech
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง346 x กว้าง896 x ลึก234 mm

ESM09CRL-A1

 • I Feel Sensor
 • Active Pure System
 • แผ่นกรอง 3M Air Flow (HAF)
 • แผ่นกรอง 3M 4-in-1
 • Active Plasma
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง299 x กว้าง803 x ลึก211 mm

ESM12CRL-A1

 • I Feel Sensor
 • Active Pure System
 • แผ่นกรอง 3M Air Flow (HAF)
 • แผ่นกรอง 3M 4-in-1
 • Active Plasma
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง299 x กว้าง803 x ลึก211 mm

ESM18CRL-A1

 • I Feel Sensor
 • Active Pure System
 • แผ่นกรอง 3M Air Flow (HAF)
 • แผ่นกรอง 3M 4-in-1
 • Active Plasma
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง336 x กว้าง1083 x ลึก241 mm

ESM09CRH-A1

 • I Feel Sensor
 • Active Pure System
 • แผ่นกรอง 3M Air Flow (HAF)
 • แผ่นกรอง 3M 4-in-1
 • Active Plasma
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง308 x กว้าง848 x ลึก222 mm

ESM12CRH-A1

 • I Feel Sensor
 • Active Pure System
 • แผ่นกรอง 3M Air Flow (HAF)
 • แผ่นกรอง 3M 4-in-1
 • Active Plasma
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง308 x กว้าง848 x ลึก222 mm

ESM18CRH-A1

 • I Feel Sensor
 • Active Pure System
 • แผ่นกรอง 3M Air Flow (HAF)
 • แผ่นกรอง 3M 4-in-1
 • Active Plasma
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง348 x กว้าง1,082 x ลึก254 mm

ESM24CRN-A1

 • Vita Cool
 • I Feel Sensor
 • สารเคลือบ Gold Tech
 • แผ่นกรอง HD
 • X-Fan
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง335 x กว้าง1080 x ลึก226 mm

ESM18CRN-A1

 • Vita Cool
 • I Feel Sensor
 • สารเคลือบ Gold Tech
 • แผ่นกรอง HD
 • X-Fan
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง335 x กว้าง1080 x ลึก226 mm

ESM12CRN-A1

 • Vita Cool
 • I Feel Sensor
 • สารเคลือบ Gold Tech
 • แผ่นกรอง HD
 • X-Fan
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง297 x กว้าง802 x ลึก189 mm

ESM09CRN-A1

 • Vita Cool
 • I Feel Sensor
 • สารเคลือบ Gold Tech
 • แผ่นกรอง HD
 • X-Fan
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง297 x กว้าง802 x ลึก189 mm

ESV24CRN-A1

 • Vita Cool Inverter
 • I Feel Sensor
 • สารเคลือบ Gold Tech
 • ระบบ InverterTechno
 • X-Fan
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง335 x กว้าง1080 x ลึก226 mm

ESV18CRN-A1

 • Vita Cool Inverter
 • I Feel Sensor
 • สารเคลือบ Gold Tech
 • ระบบ InverterTechno
 • X-Fan
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง335 x กว้าง1080 x ลึก226 mm

ESV12CRN-A1

 • Vita Cool Inverter
 • I Feel Sensor
 • สารเคลือบ Gold Tech
 • ระบบ InverterTechno
 • X-Fan
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง297 x กว้าง802 x ลึก189 mm

ESV09CRN-A1

 • Vita Cool Inverter
 • I Feel Sensor
 • สารเคลือบ Gold Tech
 • แผ่นกรอง HD
 • X-Fan
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สูง297 x กว้าง802 x ลึก189 mm
17 ผลิตภัณฑ์ Compare products: 0
ย้อนกลับไปด้านบน