เครื่องปรับอากาศ

สูดอากาศที่สะอาดสดชื่นและเย็นสบายภายในบ้านด้วยเครื่องฟอกอากาศอีเลคโทรลักซ์ ที่ถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานในประเทศเมืองร้อนอย่างประเทศไทย แม้ในฤดูร้อน... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เครื่องปรับอากาศอีเลคโทรลักซ์ เงียบ เย็นสบาย ประหยัดพลังงาน

    เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ดาวน์โหลดโบรชัวร์และข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดโบรชัวร์