เกี่ยวกับเรา

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทอีเลคโทรลักซ์ มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ บริการและการผลิตของบริษัทจะได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงอายุของผลิตภัณฑ์ โดยมีการตรวจสอบของเสียและมลภาวะจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานเป็นประจำเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น กลุ่มบริษัทของเราดำเนินมาตรการเชิงรุกตามที่บัญญัติในกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการใช้หลักปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดโดยอีเลคโทรลักซ์ ในปี พ.ศ. 2550 กลุ่มบริษัทอีเลคโทรลักซ์ ได้รับรางวัลจากคณะกรรมาธิการยุโรป สำหรับความทุ่มเทในการปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

เยี่ยมชม www.electrolux.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 
ส่งให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนคนอื่นๆ

ดูอีเมลก่อนส่ง สวัสดีเพื่อน คิดว่าคุณอาจจะสนใจผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ปิด